Ξεκίνησε η Διαδικασία Απόδοσης του Ειδικού Τέλους ΑΠΕ 1% στους Οικιακούς Καταναλωτές που Αφορά την Παραγωγή Αιολικής Ενέργειας της Περιόδου 2015 – 2019

Ξεκίνησε η Διαδικασία Απόδοσης του Ειδικού Τέλους ΑΠΕ 1% στους Οικιακούς Καταναλωτές που Αφορά την Παραγωγή Αιολικής Ενέργειας της Περιόδου 2015 – 2019

Ο Δήμος Ναυπακτίας ενημερώνει ότι το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας έχει ξεκινήσει την διαδικασία απόδοσης του Ειδικού Τέλους ΑΠΕ 1% στους οικιακούς καταναλωτές που αφορά την παραγωγή αιολικής ενέργειας της περιόδου 2015 – 2019 και έχει δημοσιεύσει τους αριθμούς παροχών που δικαιούνται επιστροφή χρημάτων για τις Κοινότητες Αφροξυλιάς, Βομβοκούς, Δάφνης, Μαμουλάδας, Νεοκάστρου, Παλαιοχωρακίου και Σκάλας του Δήμου Ναυπακτίας.

Οι οικιακοί καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας οι οποίοι έχουν ενεργή σύνδεση την 29-04-2022 εντός των διοικητικών ορίων των παραπάνω κοινοτήτων μπορούν να χρησιμοποιήσουν τον παρακάτω σύνδεσμο https: //apps.deddie.gr/OnePerCentReturnsRES/pages/index.html, για να δουν αν είναι δικαιούχοι επιστροφής στο λογαριασμό του ρεύματός τους.

 Στις περιπτώσεις ενεργών παροχών την 29-04-2022 οι αριθμοί των οποίων δεν συμπεριλαμβάνονται στους πίνακες που έχουν αναρτηθεί  στην ιστοσελίδα της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., οι δικαιούχοι οικιακοί καταναλωτές μπορούν να υποβάλλουν στο Δήμο μας, το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 26-05-2022, αίτηση για έκδοση βεβαίωσης ότι είναι δικαιούχοι κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 4 της υπ. αριθ. ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/24940/1241/14-03-2022, (ΦΕΚ Β΄1532/31-03-2022), απόφασης του Γενικού Δ/ντή Ενέργειας του Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας, παρέχοντας παράλληλα εξουσιοδότηση στο Δήμο να αποστείλει στην ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. την σχετική βεβαίωση.

Επισυνάπτεται η σχετική αίτηση προς τον Δήμο.

 

Για να δείτε την αίτηση πατήστε ΕΔΩ