Ξεκίνησε η Διαδικασία Απόδοσης Του Τέλους 1% στους Οικιακούς Καταναλωτές Που Αφορά την Παραγωγή Αιολικής Ενέργειας Περιόδου 2010 – 2014

Ξεκίνησε η Διαδικασία Απόδοσης Του Τέλους 1% στους Οικιακούς Καταναλωτές Που Αφορά την Παραγωγή Αιολικής Ενέργειας Περιόδου 2010 – 2014

Ο Δήμος Ναυπακτίας ενημερώνει ότι το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας έχει ξεκινήσει την διαδικασία απόδοσης του τέλους 1% στους οικιακούς καταναλωτές που αφορά την παραγωγή αιολικής ενέργειας της περιόδου 2010 – 2014 και έχει δημοσιεύσει τους αριθμούς παροχών που δικαιούνται επιστροφή χρημάτων για τις Κοινότητες Δάφνης, Νεοκάστρου, Παλαιοχωρακίου, Περίστας, Πλατάνου και Σκάλας Δήμου Ναυπακτίας.

Οι οικιακοί καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας οι οποίοι έχουν ενεργή σύνδεση την 29-12-2014 εντός των διοικητικών ορίων των παραπάνω κοινοτήτων μπορούν να χρησιμοποιήσουν τον παρακάτω σύνδεσμο

 https: //apps.deddie.gr/OnePerCentReturnsRES/pages/index.html

για να δουν αν είναι δικαιούχοι επιστροφής στο λογαριασμό του ρεύματός τους.

Στις περιπτώσεις ενεργών παροχών την 29-12-2014 οι αριθμοί των οποίων δεν συμπεριλαμβάνονται στους πίνακες που έχουν αναρτηθεί  στην ιστοσελίδα της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., οι δικαιούχοι οικιακοί καταναλωτές μπορούν να υποβάλλουν στο Δήμο μας, το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 21-05-2021, αίτηση για έκδοση βεβαίωσης ότι είναι δικαιούχοι κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 2 της ΚΥΑ ΑΠΗΕΛ/Α/Φ1 οικ. 23840/23-12-2014, (ΦΕΚ Β΄3497/29-12-2014) ), παρέχοντας παράλληλα εξουσιοδότηση στο Δήμο να αποστείλει στην ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. την σχετική βεβαίωση.              

Επισυνάπτονται:

Το από 23-04-2021 email της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε

και η

Σχετική Αίτηση προς τον Δήμο.