Παρουσίαση Β1 Σταδίου μελέτης Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.) Δ. Ναυπάκτου και έναρξη διαδικασίας δημόσιας διαβούλευσης

Παρουσίαση Β1 Σταδίου μελέτης Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.) Δ. Ναυπάκτου και έναρξη διαδικασίας δημόσιας διαβούλευσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Π.Ε. ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ

Ναύπακτος : 10/ 03/ 2023

Αριθμ. Πρωτ. : 5825

Προς: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

Tαχ. Διεύθυνση:  Αντίρριο , Παλαιό Δημαρχείο

Ταχ. Κώδικας:  30300

Πληροφορίες:  κ. Βουλγαρίδης Αριστ.

Τηλέφωνο:  26343-60407

Fax:  26343-60430

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΘΕΜΑ :  «Παρουσίαση Β1 Σταδίου μελέτης Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.) Δ. Ναυπάκτου και έναρξη διαδικασίας δημόσιας διαβούλευσης»

Σας ενημερώνουμε ότι την Τρίτη 21 Μαρτίου 2023 και ώρα 12:00, θα πραγματοποιηθεί ανοικτή δημόσια παρουσίαση του Β1 Σταδίου της μελέτης Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.) διοικητικών ορίων πρώην Δ. Ναυπάκτου (Δ.Ε. Ναυπάκτου), στο κτίριο του φορέα «ΑΙΤΩΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α.» (Εθνική Οδός Αντιρρίου – Ιτέας περιοχή Πλατανίτη), και παρακαλούμε για τη συμμετοχή σας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν.1337/1983. 

Μετά την ολοκλήρωση της παρουσίασης, θα πραγματοποιηθεί δημόσια διαβούλευση του Β1 Σταδίου της μελέτης του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.) διοικητικών ορίων πρώην Δ. Ναυπάκτου, για χρονικό διάστημα 2 μηνών και συγκεκριμένα, από τις 22 Μαρτίου 2023 έως τις 22 Μαΐου 2023, κατά το οποίο έχετε τη δυνατότητα να υποβάλλετε τις απόψεις – παρατηρήσεις σας, οι οποίες θα εξεταστούν και θα ληφθούν υπ’ όψη για την σύνταξη του Β2 Σταδίου της μελέτης, που αντιστοιχεί στην οριστική πρόταση, η οποία θα θεσμοθετηθεί.

Επισημαίνονται τα εξής :

Η δημόσια παρουσίαση της μελέτης θα προβληθεί μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του Δήμου Ναυπακτίας (https://www.nafpaktos.gr), κατά τον χρόνο διενέργειάς της.

Προς ενημέρωση των ενδιαφερομένων, η πλήρης μελέτη του Β1 Σταδίου Γ.Π.Σ. διοικητικών ορίων πρώην Δ. Ναυπάκτου, θα είναι αναρτημένη και διαθέσιμη σε ψηφιακή μορφή, στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Ναυπακτίας (https://www.nafpaktos.gr) καθ’ όλη τη διάρκεια της δημόσιας διαβούλευσης,

Απόψεις – παρατηρήσεις κατά τη διάρκεια της δημόσιας διαβούλευσης, προκειμένου να εξεταστούν θα πρέπει να υποβληθούν επωνύμως, είτε στο Γραφείο Πρωτοκόλλου της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Ναυπακτίας (κτίριο πρώην Δημαρχείου Αντιρρίου), είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο email: info@nafpaktos.gr .

 

Ναύπακτος  10  / 03  / 2023

Η α/α Δ/ντρια Τεχνικών Υπηρεσιών

Λαμπρινή Σερεμέτη             

Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.Α'