Περίληψη Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Υποτροφιών – Οικονομικών Βοηθημάτων Για Το Σχολικό Έτος 2022-2023 του Ιδρύματος Γαβριήλ Ν. Οικονόμου

Περίληψη Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Υποτροφιών – Οικονομικών Βοηθημάτων Για Το Σχολικό Έτος 2022-2023 του Ιδρύματος Γαβριήλ Ν. Οικονόμου

Το Διοικητικό Συμβούλιο του κοινωφελούς  Ιδρύματος με την επωνυμία « ΙΔΡΥΜΑ ΓΑΒΡΙΗΛ Ν. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ›› θα  χορηγήσει, για το Σχολικό Έτος 2022 -2023, χωρίς διαγωνισμό, σύμφωνα με τα άρθρα 2 και 9 του  Οργανισμού του Ιδρύματος (ΦΕΚ 971/Β/27-11-1995, 346/Β/2-5-1997 και Εφετειακή 21-12-2000), καθώς επίσης και του άρθρου 56 του Ν. 4182 (ΦΕΚ 185/10-9-2013/ τεύχος Α), οικονομικές ενισχύσεις ή δώρα (που θα εξυπηρετήσουν τις σπουδές των υποψηφίων), σε άρρενες αποφοίτους, έναν από κάθε ειδικότητα του ΕΠΑΛ Ναύπακτου (πρώην Τ.Ε.Λ και Τ.Ε.Σ Ναύπακτου) που θα έχουν συγκεντρώσει τη μεγαλύτερη βαθμολογία κατά την αποφοίτησή τους και θα κατάγονται από την επαρχία Ναυπακτίας προτιμωμένων, κάθε φορά, εφόσον υφίστανται, των δικαιούχων που κατάγονται από τον Δήμο Ναυπάκτου.

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

1. Να είναι άρρενες απόφοιτοι ένας από κάθε ειδικότητα του ΕΠΑΛ  Ναύπακτου (πρώην Τ.Ε.Λ και Τ.Ε.Σ Ναύπακτου),

2. Να έχουν καταγωγή από την επαρχία Ναυπακτίας, προτιμωμένων, κάθε φορά, εφόσον υφίστανται, των δικαιούχων που κατάγονται από τον Δήμο Ναυπάκτου,

3. Να έχουν συγκεντρώσει την μεγαλύτερη βαθμολογία κατά την αποφοίτησή τους.

Η πρόσκληση αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονομικών στις 1 Φεβρουαρίου 2024.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων ορίζεται η 17 Μαρτίου 2024 (45 ημέρες μετά την ανάρτηση).

Πρόσθετες πληροφορίες παρέχονται από τον Γραμματέα του ιδρύματος π. Αντώνιο Αντωνιάδη στο τηλέφωνο 2634-0- 22980 ή στο email : idrymagabrieloikonomou@gmail.com

 

                                                                                                         Ναύπακτος,  20 Φεβρουαρίου 2024

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

Ο ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΚΑΙ ΑΓΙΟΥ ΒΛΑΣΙΟΥ ΙΕΡΟΘΕΟΣ