ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΛΑΪΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2019

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΛΑΪΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2019

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΛΑΪΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2019
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ
ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΕΜΠ/ΚΩΝ ΔΡΑΣΤ/ΤΩΝ
& ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
Ταχ.Δ/νση: Ιλ. Τζαβέλα 37
Τ.Κ.: 303 00 – Ναύπακτος
Τηλ.: 26343-60149
Fax : 26343-60118

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΛΑΪΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ

ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2019

Η Λαϊκή Αγορά Ναυπάκτου κατά το μήνα Μάρτιο θα λειτουργεί ως εξής:

 Το Σάββατο 02-03-2019 δυτικά της πόλεως έμπροσθεν 2ου Γυμνασίου.
 Το Σάββατο 09-03-2019 ανατολικά της πόλεως στην περιοχή Σκα.
 Το Σάββατο 16-03-2019 στο κέντρο έμπροσθεν Βιβλιοθήκης.
 Το Σάββατο 23-03-2019 δυτικά της πόλεως έμπροσθεν 2ου Γυμνασίου.
 Το Σάββατο 30-03-2019 ανατολικά της πόλεως στην περιοχή Σκα.

Από το Αρμόδιο Τμήμα