Προκήρυξη Υποτροφιών Ακαδημαϊκού Ετους 2021-2022 Του Κληροδοτήματος Δημητρίου Ι.Πλούμη

Προκήρυξη Υποτροφιών Ακαδημαϊκού Ετους 2021-2022 Του Κληροδοτήματος Δημητρίου Ι.Πλούμη

Το Κληροδότημα Δημητρίου Ι.Πλούμη θα χορηγήσει, με επιλογή, υποτροφίες σε δύο (2) νέους ή νέες πρωτοετείς φοιτητές ή φοιτήτριες (νεοεισαχθέντες) καταγόμενους από το χωριό Αμπελακιώτισσας Ναυπακτίας, προκειμένου να σπουδάσουν ως δικηγόροι, μηχανικοί ή ηλεκτρολόγοι και, εάν δεν υπάρχουν φοιτητές ή φοιτήτριες των Σχολών αυτών, σε φοιτητές ή φοιτήτριες οποιαδήποτε σχολής των Α.Ε.Ι.

Μεταξύ των υποψηφίων υποτρόφων θα προτιμηθούν:

  • Οι έχοντες την εγγύτερη καταγωγή από το χωριό της Αμπελακιώτισσας.
  • Οι συγγενείς του διαθέτη φέρνοντας το επώνυμο Πλούμη.
  • Οι έχοντες την υψηλότερη βαθμολογία απολυτηρίου Λυκείου και εισαγωγή στις Ανώτατες Σχολές.

Δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομισθούν:

  1. Απολυτήριο Λυκείου και βεβαίωση πρόσβασης στα ΑΕΙ.
  2. Πιστοποιητικό σπουδών ΑΕΙ.
  3. Βεβαίωση καταγωγής από την Αμπελακιώτισσα.
  4. Βεβαίωση συγγένειας με το Δωρητή.

Το ποσό της υποτροφίας ορίζεται σε 125,00 ευρώ μηνιαίως για όλο το χρόνο για κάθε υπότροφο. Η εξακολούθηση χορήγησης της υποτροφίας κατά τα επόμενα ακαδημαϊκά έτη και έως την συμπλήρωση των προβλεπόμενων από κάθε σχολή εξαμήνων φοίτησης θα εξαρτάται από την επιτυχή παρακολούθηση τουλάχιστον των 2/3 των προβλεπόμενων ανά ακαδημαϊκό έτος μαθημάτων της Σχολής και με ικανοποιητική βαθμολογία.

Οι αιτήσεις με όλα τα δικαιολογητικά θα υποβάλλονται στο γραφείο του κληροδοτήματος του Δήμου Ναυπακτίας Ιλ. Τζαβέλα 37, μέχρι  την 10η Δεκεμβρίου  2021 Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από την γραμματέα του κληροδοτήματος κ.Σταυρούλα-Μαρία Χωραφά και στο τηλ.2634-3-60143 και στην ιστοσελίδα του Δήμου Ναυπακτίας www.nafpaktos.gr.

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

 

 

ΓΚΙΖΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ