Προχωρούν οι διαδικασίες για την ανάπλαση-ανάδειξη της περιοχής Αγίας Παρασκευής

Προχωρούν οι διαδικασίες για την ανάπλαση-ανάδειξη της περιοχής Αγίας Παρασκευής

Βασίλης Γκίζας: «Κύριο μέλημά μας η αναβάθμιση της καθημερινότητας των δημοτών»

Ο Δήμος Ναυπακτίας ενημερώνει ότι μετά και τη σύμφωνη γνώμη της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας προχωρά η δημοπράτηση του έργου «Ανάπλαση-Ανάδειξη του Τμήματος του Παραδοσιακού Οικισμού της Ναυπάκτου στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής», προϋπολογισμού 600.000,00 ευρώ. 

Το συγκεκριμένο έργο, που έχει ενταχθεί στο Τοπικό Πρόγραμμα Leader της Αιτωλικής Αναπτυξιακής ΑΕ ΟΤΑ, προβλέπει την ανάπλαση ενός εκ των κεντρικότερων και πιο πολυσύχναστων σημείων της πόλης της Ναυπάκτου, που περικλείεται από τις οδούς Μανασσή, Ιντζέ, Ψαρρού και Αθηνών.  Δίνοντας έμφαση στα υπάρχοντα στοιχεία, όπως η κρήνη  και ο πλάτανος, στόχος της μελέτης είναι η ενοποίηση και ομογενοποίηση του περιβάλλοντος χώρου του Ιερού Ναού με τις οδούς Μανασσή και Ψαρρού, προκειμένου να καταστεί τόπος αναψυχής με προτεραιότητα στον πεζό. Ιδιαίτερα για τις δύο συγκεκριμένες οδούς προβλέπεται η διαπλάτυνσή τους, ενώ τμήμα της οδού Μανασσή μετατρέπεται σε ήπιας κυκλοφορίας.

Ο Δήμαρχος Ναυπακτίας κ.Βασίλης Γκίζας ανέφερε σχετικά: «Το συγκεκριμένο έργο είχε υποβληθεί ως αίτημα κατά την προηγούμενη δημοτική περίοδο, ωστόσο κληθήκαμε να ξεπεράσουμε σημαντικές δυσκολίες που παρουσιάστηκαν, εξασφαλίζοντας τη χρηματοδότησή του με την υπερδέσμευση τον Οκτώβριο του 2019.  Με την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου μας και τον Ειδικό Συνεργάτη, Αρχιτέκτονα Μηχανικό κ.Κωνσταντίνο Πετράκο, προβήκαμε σε ριζικές αλλαγές αλλά και σε ωρίμανση του φακέλου, πάντα σε συνεργασία και άριστη συνεννόηση με την Υπηρεσία Νεοτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Δυτικής Ελλάδος. Η παρούσα δημοτική αρχή εργάζεται μεθοδικά και εντατικά ώστε τα έργα που έχουν δρομολογηθεί να υλοποιηθούν, παρά τα όποια προβλήματα καλούμαστε κάθε φορά να αντιμετωπίσουμε. Ταυτόχρονα, σχεδιάζουμε και δρομολογούμε νέες παρεμβάσεις με κύριο μέλημα την αναβάθμιση της καθημερινότητας και της ποιότητας της ζωής των δημοτών μας».