Σήμερα η Ημερίδα Ενημέρωσης για την αξιοποίηση των αποβλήτων αγροδιατροφής

Σήμερα η Ημερίδα Ενημέρωσης για την αξιοποίηση των αποβλήτων αγροδιατροφής

 

Στο πλαίσιο του έργου LIFE-IP CEI-Greece

 

Ο Δήμος Ναυπακτίας οργανώνει και προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους  στην «Ημερίδα Ενημέρωσης με θέμα την αξιοποίηση των αποβλήτων του τομέα αγροδιατροφής» σήμερα, Τετάρτη, 22 Μαΐου 2024 και ώρα έναρξης στις 12:00’ μ.μ, στην Ναύπακτο, στο κτήριο «Ναυπακτία» (1ος όροφος), στο πλαίσιο του Έργου LIFE-IP CEI-Greece – LIFE18 IPE/GR/000013 «Εφαρμογή της Κυκλικής Οικονομίας στην Ελλάδα».

Το Έργο συντονίζεται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σε συνεργασία με 19 στρατηγικούς εταίρους, μεταξύ των οποίων ο Δήμος Ναυπακτίας και η Terra Nova. Απώτερος στόχος του LIFE-IP CEI-Greece αποτελεί η συμβολή στην υλοποίηση του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων, του Εθνικού Προγράμματος Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων και της Εθνικής Στρατηγικής για την Κυκλική Οικονομία.

Η πρωτοβουλία αυτής της εκδήλωσης εντάσσεται στο πλαίσιο του έργου LIFE-IP CEI-Greece που μέσω της Δράσης C5: «Ανάπτυξη τοπικών/περιφερειακών συμμαχιών για τη διαχείριση αγροδιατροφικών αποβλήτων» προωθεί εθελοντικές συμφωνίες για την αξιοποίηση των αποβλήτων του τομέα αγροδιατροφής και την ανάδειξή τους ως ένα σημαντικό εργαλείο για την εφαρμογή της ιεράρχησης των αποβλήτων και τη μόχλευση της μετάβασης προς μια κυκλική οικονομία στην πράξη.

Αναγνωρίζοντας ως ρεύμα υψηλού δυναμικού κυκλικότητας τα βιοαποδομήσιμα απόβλητα της γεωργοκτηνοτροφίας και της αγροβιομηχανίας που παράγονται στην περιοχή υιοθετείται η ανάπτυξη εθελοντικής συμφωνίας για την συλλογή, μεταφορά και ανάκτηση των αποβλήτων αυτών με απώτερο σκοπό την προώθηση και διάδοση της εφαρμογής της κυκλικής βιοοικονομίας σε τοπικό επίπεδο, την ενεργή συμμετοχή της τοπικής κοινότητας προς μια ολοκληρωμένη διαχείριση των αποβλήτων και την αξιοποίησή τους ως βιολογικό πόρο, που αναμένεται να αποφέρει ένα θετικό συνολικό αντίκτυπο στο περιβάλλον, την ανθρώπινη υγεία, την οικονομία και την κοινωνία.

Κατά την έναρξη των εργασιών θα απευθύνουν χαιρετισμό οι:

·    Εκπρόσωποι Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

·    Βασίλειος Γκίζας, Δήμαρχος Ναυπακτίας

Ακολούθως, θα διεξαχθούν εισαγωγικές ομιλίες από τους:

·    Θωμά Κοτρωνιά, Αντιδήμαρχο Περιβάλλοντος Δήμου Ναυπακτίας

·    Μαίρη Πλατή, Project Manager Life-IP-CEI GREECE, Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας

·    Ανδρέα Σωτηρόπουλο, Terra Nova

 

 

Στη συνέχεια, θα παρουσιαστεί το έργο LIFE-IP CEI-Greece, οι στόχοι και τα αναμενόμενα αποτελέσματά του.

Στο τελευταίο μέρος της ημερίδας, θα υπογραφεί η Εθελοντική Συμφωνία.

 

Η συμμετοχή γίνεται με φυσική παρουσία στο κτήριο «Ναυπακτία».

Πληροφορίες: Θοδωρής Παλιάτσας, Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής και Διαφάνειας, t: 2634360120, e: tpaliatsas@nafpaktos.gr

 

Περισσότερες πληροφορίες για το LIFE-IP CEI-Greece είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα  www.circulargreece.gr και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης:

·         https://www.facebook.com/CircularGreece/

·         https://twitter.com/CircularGreece

·         https://www.linkedin.com/company/life-ip-cei-greece-circular-greece/

·         https://www.instagram.com/circulargreece/

·         https://youtube.com/@circulargreece