ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Η ΔΕΥΑΝ ενημερώνει ότι, λόγω βλάβης στο δίκτυο του συστήματος, υπάρχει διακοπή υδροδότησης στην πόλη της Ναυπάκτου, η οποία σταδιακά αποκαθίσταται.

Παρακαλούμε για την κατανόησή σας.