Συνεχίζονται οι παρεμβάσεις στα πεζοδρόμια της πόλης