Συνοπτική Οικονομική Κατάσταση Προϋπολογισμού - Απολογισμού Εσόδων Εξόδων έτους 2021 του Συνδέσμου Διαχείρησης Στερεών Αποβλήτων 1ης ΓΕΝ

Συνοπτική Οικονομική Κατάσταση Προϋπολογισμού - Απολογισμού Εσόδων Εξόδων έτους 2021 του Συνδέσμου Διαχείρησης Στερεών Αποβλήτων 1ης ΓΕΝ

Αναρτήθηκε στον ιστότοπο του ΔΙΑΥΓΕΙΑ η Συνοπτική Οικονομική Κατάστατση Προϋπολογισμού - Απολογισμού Εσόδων Εξόδων έτους 2021 του Συνδέσμου Διαχείρησης Στερεών Αποβλήτων 1ης ΓΕΝ.

Για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο πατήστε εδώ.