Σύγκληση έκτακτου Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ναυπάκτου στις 27-09-2021

Σύγκληση έκτακτου Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ναυπάκτου στις 27-09-2021

Καλείστε την Δευτέρα 27-09-2021 στην πραγματοποίηση έκτακτης και δια περιφοράς λόγω των μέτρων που έχουν ληφθεί για την αποφυγή της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, Συνεδρίασης Διοικητικού Συμβουλίου (μέσω τηλέφωνου) με ώρα έναρξης 14:30 μ.μ. και ώρα λήξης 15:30 μ.μ. Ο τρόπος αποστολής της ψήφου θα γίνει ηλεκτρονικά και στο email: limennafpakt@yahoo.gr, σύμφωνα με την υπ’αρ.163/29-5-2020 & 426/13-11-2020 εγκυκλίων ΥΠ.ΕΣ. και του άρθρου 74 του Ν.4555/2018 σε αντικατάσταση του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, με το εξής μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης:

  1. Λήψη Απόφασης για την υποβολή πρότασης Χρηματοδότησης στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων (Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης  Αλιείας & Θάλασσας) για το έργο με τίτλο : «Λιμένας Εξυπηρέτησης αλιευτικών και άλλων σκαφών στη θέση Βαρειά Ναυπάκτου» και εξουσιοδότηση του Προέδρου για την Υποβολή της πρότασης και όλες τις ενέργειες που απαιτούνται.

 

                                                                         

                                                                           ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ

                                                                                                  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                                                                          

                                                                                            ΤΣΕΛΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ