Σύγκληση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης στις 04-12-2023

Σύγκληση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης στις 04-12-2023

Σας προσκαλούμε την Δευτέρα 04-12-2023 και ώρα 19:00 να προσέλθετε στο Δημοτικό κτήριο της Αιτωλικής Αναπτυξιακής (δυτική αίθουσα), κόμβος περιφερειακού – Παλαιοπαναγιά Ναυπάκτου, για την πραγματοποίηση  Τακτικής συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής  Διαβούλευσης, σύμφωνα με  τις διατάξεις του άρθρου 76 του N.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 78 του Ν.4555/18, με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.    Έκφραση γνώμης για το Τεχνικό Πρόγραμμα του δήμου έτους 2024.

2.    Έκφραση γνώμης επί του προσχεδίου του Προϋπολογισμού του δήμου έτους 2024.

Σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα, ήτοι την Τρίτη 05-12-2023 και ώρα 19:00 σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 76 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 78 του Ν.4555/18 οπότε θεωρείται  σε κάθε περίπτωση ότι υφίσταται απαρτία.

 

Ο πρόεδρος Δημοτικής Επιτροπής  Διαβούλευσης

 

Γεώργιος Σιμάκης