Σύγκληση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης στις 18-07-2023

Σύγκληση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης στις 18-07-2023

Σας προσκαλούμε την  ΤΡΙΤΗ  18-07-2023  και ώρα 19:30  να προσέλθετε στο Δημοτικό κτήριο της Αιτωλικής Αναπτυξιακής (δυτική αίθουσα), κόμβος περιφερειακού – Παλαιοπαναγιά Ναυπάκτου, για την πραγματοποίηση  Τακτικής συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής  Διαβούλευσης, σύμφωνα με  τις διατάξεις του άρθρου 76 του N.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 78 του Ν.4555/18, με τo εξής θέμα ημερήσιας διάταξης:

Σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα, ήτοι την ΤΕΤΑΡΤΗ  19-07-2023 και ώρα 19:30   σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 76 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 78 του Ν.4555/18 οπότε θεωρείται  σε κάθε περίπτωση ότι υφίσταται απαρτία.

 

Ο πρόεδρος Δημοτικής Επιτροπής  Διαβούλευσης

 

 

Γεώργιος Σιμάκης