Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ναυπάκτου στις 01-12-2023

Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ναυπάκτου στις 01-12-2023

Καλείστε την Παρασκευή 01-12-2023 και ώρα 10:00 π.μ. στην πραγματοποίηση τακτικής δια ζώσης συνεδρίασης, στην αίθουσα του Κτιρίου Ναυπακτίας, όπου στεγάζεται το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ναυπάκτου σύμφωνα με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018, και τις διατάξεις των υπ’ αρ. 375/02-06-2022 & 131/26-01-2023 εγκυκλίων ΥΠ.ΕΣ,  και σύμφωνα με  τις διατάξεις των άρθρων  64 & 67  του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), όπως ισχύει μετά και την τελευταία τροποποίηση του  από το άρθρο 11 του ν.5043/2023, με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης: 

  1. Συζήτηση και Λήψη απόφασης επί αιτήσεως κας Παπαδογιώργου Διονυσίας του Παύλου για παραχώρηση του ιδιαίτερου δικαιώματος απλής χρήσης χώρου με εκτέλεση έργου προσωρινής φύσεως  εντός της Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Ναυπάκτου περιοχή Ψανή  για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων, ομπρελών ημέρας κλπ. και σύμφωνα με τις διατάξεις της  ΕΔ  8321.6/2012 του Υ.Π.Α.Α.Ν & συναφών διατάξεων & νόμων»  
  2. Συζήτηση και λήψη απόφασης  επί αιτήσεως  Εταιρείας ΝΕVIO PELLEGRINH για παραχώρηση του ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης του χώρου της εμποροπανήγυρις περιοχή Γριμπόβου για την εγκατάσταση του Tσίρκου COLOSSEUM σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4442/2016 όπως τροποποιήθηκε με τις τελευταίες αλλαγές του Ν. 5039/2023 , τις διατάξεις του Ν. 4796/2021 με τις αλλαγές του  ν. 5019/2023 και την αριθ. 65006/2022 Απόφαση.
  3. Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2023
  4. Συζήτηση και λήψη Απόφασης για καθορισμό θέσεων τοποθέτησης κινητής καντίνας στην περιοχή εντός ΧΖΛ Αντιρρίου

 

                                                   

                                                                         ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ

                                                                                                   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                                                                                       

                                                                                           ΤΣΕΛΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ