Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ναυπάκτου στις 16-06-2023

Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ναυπάκτου στις 16-06-2023

 Καλείστε  την Παρασκευή 16-06-2023 και ώρα 09:00 π.μ. στην πραγματοποίηση  έκτακτης δια ζώσης συνεδρίασης, στην αίθουσα του Κτιρίου Ναυπακτίας, όπου στεγάζεται το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ναυπάκτου σύμφωνα με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018, και τις διατάξεις των υπ’ αρ. 375/02-06-2022 & 131/26-01-2023 εγκυκλίων ΥΠ.ΕΣ,  και σύμφωνα με  τις διατάξεις των άρθρων  64 & 67  του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), όπως ισχύει μετά και την τελευταία τροποποίηση του  από το άρθρο 11 του ν.5043/2023,με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης: 

  1. Αναμόρφωση  4η Προϋπολογισμού έτους 2023
  2. Λήψη απόφασης επί αιτήσεως κ. Μπράτσου Σπυρίδων, για παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης χώρου Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Κρυονερίου περιοχή παραλία Κρυονερίου για την  τοποθέτηση ομπρελών-ξαπλωστρών ημέρας και σύμφωνα με τις διατάξεις της  ΕΔ  8321.6/2012 του Υ.Π.Α.Α.Ν & συναφών διατάξεων & νόμων»
  3. Λήψη απόφασης επί αιτήσεως κ. Καρναχωρίτη Μιχαήλ για παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης χώρου Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Αντιρρίου  για την  τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων, ομπρελών ημέρας κλπ. και σύμφωνα με τις διατάξεις της  ΕΔ  8321.6/2012 του Υ.Π.Α.Α.Ν & συναφών διατάξεων & νόμων.
  4. Λήψη απόφασης επί αιτήσεως Τσιακούμης Αλέξανδρος & ΣΙΑ Ε.Ε. για συμπληρωματική παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης χώρου Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Ναυπάκτου περιοχή παραλία Ψανής για την  τοποθέτηση τραπεζ/των ομπρελών-ξαπλωστρών ημέρας και σύμφωνα με τις διατάξεις της  ΕΔ  8321.6/2012 του Υ.Π.Α.Α.Ν & συναφών διατάξεων & νόμων» 
  5. Λήψη απόφασης επί αιτήσεως Λιάγκος Κων/νος & ΣΙΑ Ο.Ε. για παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης χώρου Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Κάτω Βασιλικής περιοχή παραλία Κάτω Βασιλικής  για την  τοποθέτηση τραπεζ/των ομπρελών-ξαπλωστρών ημέρας και σύμφωνα με τις διατάξεις της  ΕΔ  8321.6/2012 του Υ.Π.Α.Α.Ν & συναφών διατάξεων & νόμων» 
  6. Έγκριση όρων διακήρυξης καθώς και τρόπος εκτέλεσης (πλειοδοτικός διαγωνισμός) για την τριετή παραχώρηση  ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης χώρου 4 .000,00 τ.μ  εντός Χερσαίας Ζώνης Λιμένα στην περιοχή του Γριμπόβου και συγκεκριμένα στο χώρο που βρίσκεται πλησίον του ποταμού ΣΚΑ για «πάρκινγκ σκαφών»  και  ορισμός τριμελούς επιτροπής για την αξιολόγηση των προσφορών.

 

                                                                      ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ

                                                                                               Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                                                                                       

                                                                                        ΤΣΕΛΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ