Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ναυπάκτου στις 20-04-2021

Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ναυπάκτου στις 20-04-2021

Καλείστε την Τρίτη 20-04-2021 στην πραγματοποίηση έκτακτης  και δια περιφοράς λόγω των μέτρων που έχουν ληφθεί για την αποφυγή της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, Συνεδρίασης Διοικητικού Συμβουλίου (μέσω τηλέφωνου) με ώρα έναρξης 16:30 και ώρα λήξης 17:30. Ο τρόπος αποστολής της ψήφου θα γίνει ηλεκτρονικά και στο email: limennafpakt@yahoo.gr, σύμφωνα με την υπ’αρ.163/29-5-2020 & 426/13-11-2020 εγκυκλίων ΥΠ.ΕΣ. και του άρθρου 74 του Ν.4555/2018 σε αντικατάσταση του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, με τα εξής  θέματα ημερήσιας διάταξης:

  1. Λήψη απόφασης περί επανατοποθέτησης πλωτής εξέδρας για εποχιακή χρήση στη ζώνη Λιμένα Ναυπάκτου με σκοπό την προσωρινή  πρόσδεση σκαφών .
  2. Λήψη απόφασης επί αιτήσεως κ. Ζέλιου  Παντελή του Θεοφάνη και της Ελένης για παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης χώρου Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Κρυονερίου για την  τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων, ομπρελών ημέρας κλπ. και σύμφωνα με τις διατάξεις της  ΕΔ   8321.6/2012 του Υ.Π.Α.Α.Ν & συναφών διατάξεων & νόμων»
  3. Συζήτηση και λήψη Απόφασης επί της αριθμ. 34/2021 Απόφασης της Κοινότητας Ναυπάκτου
  4. Συζήτηση περί αντικατάστασης φωτιστικών σωμάτων περιμετρικά του λιμένος και φωτιστικών σωμάτων δαπέδου κάτω από τον Ανεμογιάννη.

                                                                            

                                                                          ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ

                                                                                                    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                                                                          

                                                                                              ΤΣΕΛΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

Για να κατεβάσετε την πρόσκληση πατήστε εδώ.