Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ναυπάκτου στις 25-07-2023

Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ναυπάκτου στις 25-07-2023

Καλείστε  την Τρίτη  25-07-2023 και ώρα 09:30 π.μ. στην πραγματοποίηση τακτικής δια ζώσης συνεδρίασης, στην αίθουσα του Κτιρίου Ναυπακτίας, όπου στεγάζεται το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ναυπάκτου σύμφωνα με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018, και τις διατάξεις των υπ’ αρ. 375/02-06-2022 & 131/26-01-2023 εγκυκλίων ΥΠ.ΕΣ,  και σύμφωνα με  τις διατάξεις των άρθρων  64 & 67  του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), όπως ισχύει μετά και την τελευταία τροποποίηση του  από το άρθρο 11 του ν.5043/2023,με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης: 

  1. Αναμόρφωση  6η Προϋπολογισμού έτους 2023
  2. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί αιτήματος Δήμου Ναυπακτίας για Παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης χώρου όσον αφορά τη διεξαγωγή Εμποροπανήγυρης για το έτος 2023.
  3. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί αιτήματος Λιμεναρχείου Μεσολογγίου  για Συγκρότηση επιτροπής –ορισμός εκπροσώπων (ΠΔ 71/2020 (ΦΕΚ 166 ΄Α/2020)
  4. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί αιτήματος Κεντρικού Λιμεναρχείου Πατρών  για Συγκρότηση επιτροπής –ορισμός εκπροσώπων (ΠΔ 71/2020 (ΦΕΚ 166 ΄Α/2020) «Διαδικασία χαρακτηρισμού παράλιων χώρων ως πολυσύχναστων και επιμήκυνση του χρόνου ναυαγοσωστικής κάλυψης»
  5. Λήψη απόφασης επί αιτήσεως κ. ΚΟΥΠΑΣΙ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΤΟΥ ΜΙΣΙΡ, για παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης χώρου Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Αντιρρίου περιοχή παραλία πλαζ Αντιρρίου για την τοποθέτηση ομπρελών-ξαπλωστρών ημέρας και σύμφωνα με τις διατάξεις της  ΕΔ  8321.6/2012 του Υ.Π.Α.Α.Ν & συναφών διατάξεων & νόμων»
  6. Συζήτηση και Λήψη απόφασης περί «Παραχώρησης του ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης χώρου 4.000,00 τ.µ. στην περιοχή του Γριµπόβου και συγκεκριµένα του χώρου αρμοδιότητας ∆ΛΤΝ πλησίον του ποταμού ΣΚΑ για παρκινγκ σκαφών στον κ. Αχτύπη Νικόλαο σύµφωνα µε το αριθμ.1/20-07-2023 Πρακτικό αξιολόγησης πλειοδοτικού διαγωνισμού».

 

                                                                      ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ

                                                                                            Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                                                                                       

                                                                                       ΤΣΕΛΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ