Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ναυπάκτου στις 28-02-2024

Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ναυπάκτου στις 28-02-2024

Καλείστε την Τετάρτη 28/02/2024 και ώρα 10:00 π.μ. στην πραγματοποίηση τακτικής δια ζώσης συνεδρίασης, στην αίθουσα του Κτιρίου Ναυπακτίας, όπου στεγάζεται το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ναυπάκτου σύμφωνα με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018, και τις διατάξεις των υπ’ αρ. 375/02-06-2022 & 131/26-01-2023 εγκυκλίων ΥΠ.ΕΣ,  και σύμφωνα με  τις διατάξεις των άρθρων  64 & 67  του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), όπως ισχύει και όπως αντικαταστάθηκε από το Ν.5056/2023 (ΦΕΚ Ά/163/06-10-2023), με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης: 

 

 1. Συγκρότηση σε σώμα του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ  Δημοτικο Λιμενικό Ταμείο Ναυπάκτου
 2. Λήψη απόφασης επί αιτήσεως ΑΦΟΙ ΠΑΣΙΣΗ Α.Ε με νόμιμο εκπρόσωπο τον κ. Πασίση Δημήτριο του Χαράλαμπου για παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης χώρου Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Ναυπάκτου για την  τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων, ομπρελών ημέρας κλπ. και σύμφωνα με τις διατάξεις της  ΕΔ  8321.6/2012 του Υ.Π.Α.Α.Ν & συναφών διατάξεων & νόμων» 
 3. Λήψη απόφασης επί αιτήσεως  κ. Κυρίτση Ιωάννη του Γεωργίου για παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης χώρου Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Ναυπάκτου για την  τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων, ομπρελών ημέρας κλπ. και σύμφωνα με τις διατάξεις της  ΕΔ  8321.6/2012 του Υ.Π.Α.Α.Ν & συναφών διατάξεων & νόμων»
 4. Λήψη απόφασης επί αιτήσεως κας Hanser Ludmila του Alexander για παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης χώρου Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Ναυπάκτου, για την  τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων, ομπρελών ημέρας κλπ. σύμφωνα με τις διατάξεις της  ΕΔ  8321.6/2012 του Υ.Π.Α.Α.Ν & συναφών διατάξεων & νόμων»
 5. Λήψη απόφασης επί αιτήσεως Μελαχρής Ιωάννης & ΣΙΑ Ο.Ε. με νόμιμο εκπρόσωπο τον κ. Μελαχρή Ιωάννη για παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης χώρου Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Ναυπάκτου  για την  τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων, ομπρελών ημέρας κλπ. και σύμφωνα με τις διατάξεις της  ΕΔ  8321.6/2012 του Υ.Π.Α.Α.Ν & συναφών διατάξεων & νόμων
 6. Λήψη απόφασης επί αιτήσεως κου Ταραβήρα Βασίλειου του Ελευθέριου για παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης χώρου Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Ναυπάκτου για την  τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων, ομπρελών ημέρας κλπ. σύμφωνα με τις διατάξεις της  ΕΔ  8321.6/2012 του Υ.Π.Α.Α.Ν & συναφών διατάξεων & νόμων
 7.  Λήψη απόφασης επί αιτήσεως κ. Παπαβλαχόπουλου Απόστολου του Γεωργίου, για παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης χώρου Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Ναυπάκτου για την  τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων, ομπρελών ημέρας κλπ. και σύμφωνα με τις διατάξεις της  ΕΔ  8321.6/2012 του Υ.Π.Α.Α.Ν & συναφών διατάξεων & νόμων.
 8. Λήψη απόφασης επί αιτήσεως της ΧΡ.ΠΑΤΣΙΟΣ-Λ ΔΑΝΙΑΣ-Ι. ΡΑΠΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. με νόμιμο εκπρόσωπο τον κ. Πάτσιο Χρήστο του Ηλία-Εμμανουήλ, για παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης χώρου Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Ναυπάκτου περιοχή Γριμπόβου, για την  τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων, ομπρελών ημέρας κλπ και σύμφωνα με τις διατάξεις της  ΕΔ  8321.6/2012 του Υ.Π.Α.Α.Ν Ν.4607/2019 & συναφών διατάξεων & νόμων»
 9. Συζήτηση και Λήψη απόφασης επί αιτήσεως κας Παπαδογιώργου Διονυσίας του Παύλου για παραχώρηση του ιδιαίτερου δικαιώματος απλής χρήσης χώρου εντός της Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Ναυπάκτου περιοχή Ψανή  για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων, ομπρελών ημέρας κλπ. και σύμφωνα με τις διατάξεις της  ΕΔ  8321.6/2012 του Υ.Π.Α.Α.Ν & συναφών διατάξεων & νόμων»
 10. Λήψη απόφασης επί αιτήσεως κ. Αρβανίτη Βασίλειου του Νικολάου για παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης χώρου Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Ναυπάκτου για την  τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων, ομπρελών ημέρας κλπ. σύμφωνα με τις διατάξεις της  ΕΔ  8321.6/2012 του Υ.Π.Α.Α.Ν & συναφών διατάξεων & νόμων»
 11. Λήψη απόφασης επί αιτήσεως κ. Ζέλιου Κωνσταντίνου Βασίλειου του Αθανασίου για παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης χώρου Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Ναυπάκτου για την  τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων, ομπρελών ημέρας κλπ. και σύμφωνα με τις διατάξεις της  ΕΔ  8321.6/2012 του Υ.Π.Α.Α.Ν & συναφών διατάξεων & νόμων
 12. Λήψη απόφασης επί αιτήσεως κας Κατσώνη Ελένης του Αντωνίου, για παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης χώρου Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Ναυπάκτου για την  τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων, ομπρελών ημέρας κλπ και σύμφωνα με τις διατάξεις της  ΕΔ  8321.6/2012 του Υ.Π.Α.Α.Ν Ν.4607/2019 & συναφών διατάξεων & νόμων» 
 13. Λήψη απόφασης επί αιτήσεως της Ιωάννα Σταυροπούλου-Χρ. Γλαβάς Ο.Ε, για παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης χώρου Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Ναυπάκτου περιοχή Γριμπόβου, για την  τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων, ομπρελών ημέρας κλπ και σύμφωνα με τις διατάξεις της  ΕΔ  8321.6/2012 του Υ.Π.Α.Α.Ν Ν.4607/2019 & συναφών διατάξεων & νόμων»
 14. Λήψη απόφασης επί αιτήσεως κας Μεταξά Κωνσταντίνας του Διονυσίου για παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης χώρου  εντός της ΧΖΛ Ναυπάκτου στην περιοχή Ψανής  και συγκεκριμένα  για την λειτουργία και εγκατάσταση Ψυχαγωγικών Παιχνιδιών (ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ) σύμφωνα με τις διατάξεις των Νόμων 2971/2001 και Ν. 3153/2003 , τις διατάξεις του Λιμενικού Κώδικα και την υπ΄ αριθ. 8321.6/01/12/12-3-2012  εγκύκλιο Υ.Π.Α.Α.Ν. κλπ διατάξεων»
 15. Λήψη απόφασης επί αιτήσεως Ελένη Κονιστή & ΣΙΑ Ε.Ε. για παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης χώρου Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Ναυπάκτου στην περιοχή παραλία Γριμπόβου για την  τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων, ομπρελών ημέρας κλπ. και σύμφωνα με τις διατάξεις της  ΕΔ   8321.6/2012 του Υ.Π.Α.Α.Ν & συναφών διατάξεων & νόμων»
 16. Λήψη απόφασης επί αιτήσεως Δημητρόπουλος Γεώργιος - Ξάνθης  Μιχαήλ Ο.Ε. για παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης χώρου Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Ναυπάκτου περιοχή Γριμπόβου για την  τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων, ομπρελών ημέρας κλπ. και σύμφωνα με τις διατάξεις της  ΕΔ  8321.6/2012 του Υ.Π.Α.Α.Ν & συναφών διατάξεων & νόμων
 17. «Λήψη απόφασης επί αιτήσεως Γιαβρούτας Κ & Γ Ο.Ε. για παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης χώρου Χερσαίας Ζώνης Λιμένα περιοχή Λιμένος Ναυπάκτου για την  τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων, ομπρελών ημέρας κλπ. και σύμφωνα με τις διατάξεις της  ΕΔ  8321.6/2012 του Υ.Π.Α.Α.Ν & συναφών διατάξεων & νόμων και της υπ΄αρίθ. πρωτ. 29098/06-02-2024 Απόφασης με ΑΔΑ:Ψ9ΑΦ46ΝΚΟΤ-ΥΒΦ Εφορείας Αρχαιοτήτων Αιτ/νίας & Λευκάδος περί έγκρισης της παραχώρησης απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας και χερσαίας ζώνης λιμένα στη Ναύπακτο για το έτος 2024»
 18. Λήψη απόφασης επί αιτήσεως Αφοί Κωνσταντόπουλοι Ο.Ε. για παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης χώρου Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Ναυπάκτου περιοχή Λιμένος Ναυπάκτου για την  τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων, ομπρελών ημέρας κλπ. και σύμφωνα με τις διατάξεις της  ΕΔ  8321.6/2012 του Υ.Π.Α.Α.Ν & συναφών διατάξεων & νόμων και της υπ΄αρίθ. πρωτ. 29098/06-02-2024 Απόφασης με ΑΔΑ:Ψ9ΑΦ46ΝΚΟΤ-ΥΒΦ Εφορείας Αρχαιοτήτων Αιτ/νίας & Λευκάδος περί έγκρισης της παραχώρησης απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας και χερσαίας ζώνης λιμένα στη Ναύπακτο για το έτος 2024.
 19. Λήψη απόφασης επί αιτήσεως Κούμπιος Σπυρίδων & ΣΙΑ Ο.Ε. για παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης χώρου Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Ναυπάκτου περιοχή Λιμένος Ναυπάκτου για την  τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων, ομπρελών ημέρας κλπ. και σύμφωνα με τις διατάξεις της  ΕΔ  8321.6/2012 του Υ.Π.Α.Α.Ν & συναφών διατάξεων & νόμων και της υπ αριθμ. 29098/06-02-2024 Απόφασης με ΑΔΑ:Ψ9ΑΦ46ΝΚΟΤ-ΥΒΦ Εφορείας Αρχαιοτήτων Αιτ/νίας & Λευκάδος περί έγκρισης της παραχώρησης απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας και χερσαίας ζώνης λιμένα στη Ναύπακτο για το έτος 2024.
 20. Λήψη απόφασης επί αιτήσεως Μπλίκα Κωνσταντίνα του Γεωργίου  για παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης χώρου Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Ναυπάκτου περιοχή Λιμένος Ναυπάκτου για την  τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων, ομπρελών ημέρας κλπ. και σύμφωνα με τις διατάξεις της  ΕΔ  8321.6/2012 του Υ.Π.Α.Α.Ν & συναφών διατάξεων & νόμων και της υπ αριθμ. 29098/06-02-2024 Απόφασης με ΑΔΑ:Ψ9ΑΦ46ΝΚΟΤ-ΥΒΦ Εφορείας Αρχαιοτήτων Αιτ/νίας & Λευκάδος περί έγκρισης της παραχώρησης απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας και χερσαίας ζώνης λιμένα στη Ναύπακτο για το έτος 2024.
 21. Λήψη απόφασης επί αιτήσεως Ρηγανά Αναστάσιου του Σπυρίδων για παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης χώρου Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Ναυπάκτου περιοχή Λιμένος Ναυπάκτου για την  τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων, ομπρελών ημέρας κλπ. και σύμφωνα με τις διατάξεις της  ΕΔ  8321.6/2012 του Υ.Π.Α.Α.Ν & συναφών διατάξεων & νόμων και της υπ αριθμ. 29098/06-02-2024 Απόφασης με ΑΔΑ:Ψ9ΑΦ46ΝΚΟΤ-ΥΒΦ Εφορείας Αρχαιοτήτων Αιτ/νίας & Λευκάδος περί έγκρισης της παραχώρησης απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας και χερσαίας ζώνης λιμένα στη Ναύπακτο για το έτος 2024.
 22. Λήψη απόφασης επί αιτήσεως Χρυσανθόπουλος Ε & ΣΙΑ Ο.Ε.  για παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης χώρου Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Ναυπάκτου περιοχή Λιμένος Ναυπάκτου για την  τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων, ομπρελών ημέρας κλπ. και σύμφωνα με τις διατάξεις της  ΕΔ  8321.6/2012 του Υ.Π.Α.Α.Ν & συναφών διατάξεων & νόμων και της υπ αριθμ. 29098/06-02-2024 Απόφασης με ΑΔΑ:Ψ9ΑΦ46ΝΚΟΤ-ΥΒΦ Εφορείας Αρχαιοτήτων Αιτ/νίας & Λευκάδος περί έγκρισης της παραχώρησης απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας και χερσαίας ζώνης λιμένα στη Ναύπακτο για το έτος 2024.
 23. Λήψη απόφασης επί αιτήσεως ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ  & ΣΙΑ Ο.Ε. με νόμιμο εκπρόσωπο της τον κ. Σταυρόπουλο Ηλία του Αλεξάνδρου, για παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης χώρου Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Ναυπάκτου για την  τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων, ομπρελών ημέρας κλπ και σύμφωνα με τις διατάξεις της  ΕΔ  8321.6/2012 του Υ.Π.Α.Α.Ν Ν.4607/2019 & συναφών διατάξεων & νόμων»
 24. Λήψη απόφασης επί αιτήσεως Μελαχρής Αθανάσιος & ΣΙΑ Ο.Ε. με νόμιμο εκπρόσωπο τον Μελαχρή Αθανάσιο του Κων/νου για παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης χώρου Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Ναυπάκτου  για την  τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων, ομπρελών ημέρας κλπ. και σύμφωνα με τις διατάξεις της  ΕΔ  8321.6/2012 του Υ.Π.Α.Α.Ν & συναφών διατάξεων & νόμων»
 25. Λήψη απόφασης επί αιτήσεως της Ντότσικας –Σικόλα & ΣΙΑ Ο.Ε. με νόμιμο εκπρόσωπο της τον. Κ. Μελαχρή Κωνσταντίνο του Σταύρου, για παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης χώρου Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Ναυπάκτου για την  τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων, ομπρελών ημέρας κλπ. και σύμφωνα με τις διατάξεις της  ΕΔ  8321.6/2012 του Υ.Π.Α.Α.Ν & συναφών διατάξεων & νόμων»
 26. Λήψη απόφασης επί αιτήσεως κ. Ζορμπά Περικλή του Γεωργίου , για παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης χώρου Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Ναυπάκτου για την  τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων, ομπρελών ημέρας κλπ και σύμφωνα με τις διατάξεις ΕΔ  8321.6/2012 του Υ.Π.Α.Α.Ν & συναφών διατάξεων & νόμων
 27. Λήψη απόφασης επί αιτήσεως κας Μουχοπούλου Μαρίας του Βασιλείου για παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης χώρου Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Αντιρρίου  για την  τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων, ομπρελών ημέρας κλπ. και σύμφωνα με τις διατάξεις της  ΕΔ  8321.6/2012 του Υ.Π.Α.Α.Ν & συναφών διατάξεων & νόμων.
 28. Λήψη απόφασης επί αιτήσεως κ. Πολιτόπουλου Ευάγγελου του Γεωργίου  για παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης χώρου Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Ναυπάκτου περιοχή Λιμένος Ναυπάκτου για την  τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων, ομπρελών ημέρας κλπ. και σύμφωνα με τις διατάξεις της  ΕΔ  8321.6/2012 του Υ.Π.Α.Α.Ν & συναφών διατάξεων & νόμων και της υπ΄αρίθ. ΑΔΑ: Ψ9ΑΦ46ΝΚΟΤ–ΥΒΦ /06-02-2024 Απόφαση περί έγκρισης της παραχώρησης απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας και χερσαίας ζώνης λιμένα στη Ναύπακτο για το έτος 2024.
 29. Λήψη απόφασης επί αιτήσεως Αλεξόπουλος Γ & ΣΙΑ Ο.Ε για παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης χώρου Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Ναυπάκτου περιοχή Λιμένος Ναυπάκτου για την  τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων, ομπρελών ημέρας κλπ. και σύμφωνα με τις διατάξεις της  ΕΔ  8321.6/2012 του Υ.Π.Α.Α.Ν & συναφών διατάξεων & νόμων και της υπ΄αρίθ. πρωτ. 29098/06-02-2024 Απόφασης με ΑΔΑ:Ψ9ΑΦ46ΝΚΟΤ-ΥΒΦ Εφορείας Αρχαιοτήτων Αιτ/νίας & Λευκάδος περί έγκρισης της παραχώρησης απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας και χερσαίας ζώνης λιμένα στη Ναύπακτο για το έτος 2024.
 30. Συζήτηση και λήψη Απόφασης για τον Καθορισμό δυο (2) θέσεων στη Χερσαία Ζώνη Λιμένα Αντιρρίου Ανατολικό & Δυτικό προβλήτα Αντιρρίου για τοποθέτηση κινητής καντίνας.
 31. Έγκριση 1ης Τακτοποιητικής Αναμόρφωσης οικονομικού έτους 2024
 32. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί: «Έγκρισης ανάθεσης παροχής υπηρεσιών σε ιδιώτες»
 33. Συζήτηση και Λήψη απόφασης επί της αιτήσεως κας Θεοδοσίου Ελένης του Σπυρίδων για εξαίρεσή της από μέλος της επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών λόγω φόρτου εργασίας.
 34. Ορισμός εκπροσώπων για συγκρότηση επιτροπών σύμφωνα: α) με το  άρθρ. 35 του αριθ.20 Γ.Κ.Λ. (΄Β 444/1999) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει β) το άρθρ. 11 του Π.Δ. 31/2018 /04-04-2018 (Α61) στις θαλάσσιες περιοχές δικαιοδοσίας του Κ.Λ. Πατρών.
 35. Ορισμός μελών σε γνωμοδοτική επιτροπή για θέματα ανέλκυσης –απομάκρυνσης –εξουδετέρωσης ναυαγίων  στις θαλάσσιες περιοχές δικαιοδοσίας του Κ.Λ. Πατρών σύμφωνα: α) το ν. 2881/2001 (Α16) περί «Ρύθμισης θεμάτων ανέλκυσης ναυαγίων και άλλες διατάξεις» β) Η αριθμό 2123/36/01/19-10-01 (΄Β1438) Απόφαση ΥΕΝ & γ) Το άρθρ. 30 του Π.Δ. 81/2014 (Ά125)
 36. Ορισμός μελών σε γνωμοδοτική επιτροπή για θέματα ανέλκυσης –απομάκρυνσης –εξουδετέρωσης ναυαγίων  στις θαλάσσιες περιοχές δικαιοδοσίας του Λιμεναρχείου Μεσολογγίου  σύμφωνα: α) το ν. 2881/2001 (Α16) περί «Ρύθμισης θεμάτων ανέλκυσης ναυαγίων και άλλες διατάξεις» β) Η αριθμό 2123/36/01/19-10-01 (΄Β1438) Απόφαση ΥΕΝ & γ) Το άρθρ. 30 του Π.Δ. 81/2014 (Ά125)
 37. Ορισμός εκπροσώπων για συγκρότηση επιτροπών σύμφωνα: α) με το  άρθρ. 35 του αριθ.20 Γ.Κ.Λ. (΄Β 444/1999) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει β) το άρθρ. 11 του Π.Δ. 31/2018 /04-04-2018 (Α61). στις θαλάσσιες περιοχές δικαιοδοσίας του Λιμεναρχείου Μεσολογγίου.
 38. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί του αριθμ. 1005/27-12-2023 αιτήματος Αφοί Πασίση Α.Ε. για παραχώρηση θέσεων πάρκινγκ στην παραλία Ψανής.

 

                 

                                                                         ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ

                                                                                                Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                                                                                       

                                                                                          ΤΣΕΛΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ