Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ναυπάκτου στις 30-05-2023

Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ναυπάκτου στις 30-05-2023

Καλείστε  την Τρίτη 30-05-2023 και ώρα 09:00 π.μ. στην πραγματοποίηση δια ζώσης τακτικής συνεδρίασης, στην αίθουσα του Κτιρίου Ναυπακτίας, όπου στεγάζεται το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ναυπάκτου σύμφωνα με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018, και τις διατάξεις των υπ’ αρ. 375/02-06-2022 & 131/26-01-2023 εγκυκλίων ΥΠ.ΕΣ,  και σύμφωνα με  τις διατάξεις των άρθρων  64 & 67  του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), όπως ισχύει μετά και την τελευταία τροποποίηση του  από το άρθρο 11 του ν.5043/2023,με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης: 

  1. Λήψη απόφασης επί αιτήσεως κ. Καρβούνη Χαράλαμπου του Οδυσσέα, για παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης χώρου Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Ναυπάκτου περιοχή παραλία Ψανής για την  τοποθέτηση ομπρελών-ξαπλωστρών ημέρας και σύμφωνα με τις διατάξεις της  ΕΔ  8321.6/2012 του Υ.Π.Α.Α.Ν & συναφών διατάξεων & νόμων»  
  2. Λήψη απόφασης επί αιτήσεως κας Μουχοπούλου Μαρίας για παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης χώρου Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Αντιρρίου  για την  τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων, ομπρελών ημέρας κλπ. και σύμφωνα με τις διατάξεις της  ΕΔ  8321.6/2012 του Υ.Π.Α.Α.Ν & συναφών διατάξεων & νόμων.
  3. Λήψη απόφασης επί αιτήσεως κας Κορελή Φωτεινή, για παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης χώρου Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Ναυπάκτου περιοχή παραλία Ψανής για την  τοποθέτηση  τραπεζοκαθισμάτων , ομπρελών-ξαπλωστρών ημέρας και σύμφωνα με τις διατάξεις της  ΕΔ  8321.6/2012 του Υ.Π.Α.Α.Ν & συναφών διατάξεων & νόμων» 
  4. Λήψη απόφασης επί αιτήσεως κ. Αναγνωστόπουλου Κωνσταντίνου του Νικολάου για παραχώρηση χώρου στην παραλία Ψανής Ναυπάκτου, με αντικείμενο δραστηριότητας  πώληση –έκθεση βιβλίων κατά  την θερινή περίοδο 2023 (1-06-2023 έως 30-09-2023) σύμφωνα µε το νομοθετικό πλαίσιο για το υπαίθριο στάσιμο εμπόριο και τις διατάξεις που ισχύουν για τις παραχωρήσεις κοινόχρηστου χώρου στη Χερσαία Ζώνη Λιμένα.
  5. Λήψη απόφασης επί αιτήσεως κ. Αναγνωστόπουλου Κωνσταντίνου του Νικολάου για παραχώρηση χώρου στην παραλία Γριμπόβου Ναυπάκτου στο χώρο που βρίσκεται απέναντι από το Ξενία , με αντικείμενο δραστηριότητας  πώληση –έκθεση βιβλίων κατά  την θερινή περίοδο 2023 (1-06-2023 έως 30-09-2023) σύμφωνα µε το νομοθετικό πλαίσιο για το υπαίθριο στάσιμο εμπόριο και τις διατάξεις που ισχύουν για τις παραχωρήσεις κοινόχρηστου χώρου στη Χερσαία Ζώνη Λιμένα.
  6. Λήψη απόφασης επί αιτήσεως κ. Παναγιωτόπουλου Χρήστου του Παναγιώτη, για παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης χώρου Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Κάτω Βασιλικής για την  τοποθέτηση  τραπεζοκαθισμάτων , ομπρελών-ξαπλωστρών ημέρας και σύμφωνα με τις διατάξεις της  ΕΔ  8321.6/2012 του Υ.Π.Α.Α.Ν & συναφών διατάξεων & νόμων» 
  7. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί του αρίθμ. 14 /26-05-2023 αιτήματος Προέδρου ΔΕ Χάλκειας Τοπικής Κοινότητας Γαλατά .
  8. Συζήτηση και λήψη απόφασης για δωρεά στο Δήμο Ναυπακτίας ,του παλαιού βοηθητικού εξοπλισμού (seatrac) του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ναυπάκτου, ο οποίος θα μπορεί  να χρησιμοποιηθεί από άτομα με κινητική αναπηρία ή περιορισμένη κινητικότητα ώστε να διευκολύνει την πρόσβαση τους στη θάλασσα.

 

 

                                                                      ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ

                                                                                              Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                                                                                       

                                                                                         ΤΣΕΛΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ