Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ναυπάκτου στις 31-10-2023

Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ναυπάκτου στις 31-10-2023

 Καλείστε την Τρίτη 31-10-2023 και ώρα 09:30 π.μ. στην πραγματοποίηση τακτικής δια ζώσης συνεδρίασης, στην αίθουσα του Κτιρίου Ναυπακτίας, όπου στεγάζεται το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ναυπάκτου σύμφωνα με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018, και τις διατάξεις των υπ’ αρ. 375/02-06-2022 & 131/26-01-2023 εγκυκλίων ΥΠ.ΕΣ,  και σύμφωνα με  τις διατάξεις των άρθρων  64 & 67  του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), όπως ισχύει μετά και την τελευταία τροποποίηση του  από το άρθρο 11 του ν.5043/2023, με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης: 

  1. Συζήτηση και Λήψη απόφασης επί αιτήσεως κ. Παπαϊωάννου Ιωάννη του Σπυρίδων για παραχώρηση του ιδιαίτερου δικαιώματος απλής χρήσης χώρου Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Ναυπάκτου περιοχή Γριμπόβου για την  τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων, ομπρελών ημέρας κλπ. και σύμφωνα με τις διατάξεις της  ΕΔ  8321.6/2012 του Υ.Π.Α.Α.Ν & συναφών διατάξεων & νόμων»   
  2. Συζήτηση και λήψη απόφασης  επί αιτήσεως κ. Ζαβέρδα  Ταξιάρχη  του Αθανασίου για επισκευή –συντήρηση υφιστάμενης ράμπας ανέλκυσης –καθέλκυσης σκαφών  η οποία βρίσκεται στο Αλσύλλιο Γριμπόβου
  3. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήσεως  Ελένης Κονιστή & ΣΙΑ Ε.Ε. για συντήρηση ξύλινου πατώματος (deck) έμπροσθεν του καταστήματος ΄΄ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΚΟΝ΄΄ στην περιοχή παραλίας Γριμπόβου.

 

                                                   

 

                                                                         ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ

                                                                                               Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                                                                                       

                                                                                         ΤΣΕΛΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ