Σύγκληση Επιτροπής του Άρθρου 66/4 Ν. 4849/2021 στις 14-07-2022

Σύγκληση Επιτροπής του Άρθρου 66/4 Ν. 4849/2021 στις 14-07-2022

Την Πέμπτη 14/07/2022 & ώρα 16:00 θα συγκληθεί η επιτροπή του Άρθρου 66/4 Ν. 4849/2021, η οποία , στα πλαίσια της διαδικασίας χορήγησης θέσεων & σε συνέχεια των οριστικών πινάκων καταγραφής των δραστηριοποιούμενων πωλητών στις Λαϊκές Αγορές του Δήμου μας, θα προχωρήσει σε αξιολόγηση αυτών με κριτήρια:

  • Την παλαιότητα της άδειας (αφορά το έτος έκδοσης της αδείας): Πέντε (5) μόρια ανά έτος παλαιότητας.
  • Την φορολογική ενημερότητα του άρθρου 12 Ν. 41741/2013 (ΦΕΚ Α 170): Τριάντα (30) μόρια.

     Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση ισοβαθμίας θα διενεργηθεί δημόσια κλήρωση, κατά της διάρκεια της οποίας μπορεί να παρευρεθεί οποιοσδήποτε από τους ενδιαφερομένους πωλητές.

 

                                                                                                                       Aπό το Αρμόδιο Τμήμα