Υποχρέωση Υποβολής Αιτήσεων Για Το Έτος 2023 Περί Χρήσης Κοινόχρηστου Χώρου Πέριξ Της Κατασκευής Του Περιπτέρου Για Ανάπτυξη Τεχνικού Εξοπλισμού

Υποχρέωση Υποβολής Αιτήσεων Για Το Έτος 2023 Περί Χρήσης Κοινόχρηστου Χώρου Πέριξ Της Κατασκευής Του Περιπτέρου Για Ανάπτυξη Τεχνικού Εξοπλισμού

Σας ενημερώνουμε ότι για το τρέχον έτος έχει ξεκινήσει η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων περί χρήσης κοινόχρηστου χώρου πέριξ της κατασκευής του περιπτέρου  για ανάπτυξη τεχνικού εξοπλισμού, ήτοι: ψυκτικών θαλάμων, καταψυκτών και προθηκών έκθεσης των προς πώληση ειδών. Προς αποφυγή δυσλειτουργιών που σχετίζονται με την αυθαίρετη χρήση του κοινόχρηστου χώρου, παρακαλούμε για την άμεση ανταπόκρισή σας, ώστε ακολούθως το Τμήμα μας να εκδώσει τις σχετικές άδειες, αφού προηγουμένως καταβληθεί, σύμφωνα με το Υπηρεσιακό Σημείωμα που θα λάβετε, στην Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου μας το αντίστοιχο για την κατάληψη του κοινόχρηστου χώρου ποσό, αντίγραφο εξόφλησης του οποίου παρακαλούμε να μας προσκομίσετε.

      Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που θα συνοδεύουν την υποβληθείσα αίτηση αναγράφονται στο σώμα αυτής, έντυπο της οποίας μπορείτε να εκτυπώσετε εδώ.   (Υπεύθυνη Δήλωση)

                                                                                                                              Από το Αρμόδιο Τμήμα

    Πληροφορίες στα τηλέφωνο:

  •  2634-3-60111 (Κουτσοσπύρου Μαρία)