Υποχρέωση Υποβολής Αιτήσεων Περί Έκδοσης Αδειών Παραχώρησης Κοινόχρηστου Χώρου, Πλησίον και κατά το Δυνατόν Εφαπτόμενα της Έκτασης του Περιπτέρου, για την Τοποθέτηση Ψυκτικών Θαλάμων, Καταψυκτών & Σταντ Πώλησης Εντύπων

Υποχρέωση Υποβολής Αιτήσεων Περί Έκδοσης Αδειών Παραχώρησης Κοινόχρηστου Χώρου, Πλησίον και κατά το Δυνατόν Εφαπτόμενα της Έκτασης του Περιπτέρου, για την Τοποθέτηση Ψυκτικών Θαλάμων, Καταψυκτών & Σταντ Πώλησης Εντύπων

Σας ενημερώνουμε ότι η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων παραχώρησης κοινόχρηστου χώρου, πλησίον και κατά το δυνατόν εφαπτόμενα της κατασκευής του περιπτέρου, για ανάπτυξη  του ως άνω αναφερόμενου τεχνικού εξοπλισμού, είναι μέχρι την 31η  Μαρτίου 2024.

   Επισημαίνεται ότι:

  1. Για τα περίπτερα που βρίσκονται από Σκα έως Λαγκαδούλα ο προς παραχώρηση χώρος δεν θα υπερβαίνει τα 7,00 τ.μ.
  2. Για τα περίπτερα που βρίσκονται στην υπόλοιπη πόλη της Ναυπάκτου και τις λοιπές Δημοτικές Ενότητες ο προς παραχώρηση χώρος μπορεί να φτάσει συνολικά τα 11,2 τ.μ. [7,00 τ.μ. (τα ήδη υπάρχοντα) + 4,2 τ.μ. (τα τυχόν επιπλέον επιτρεπόμενα)], εφόσον υπάρχει διαθέσιμος χώρος.

   Προς αποφυγή δυσλειτουργιών που σχετίζονται με την αυθαίρετη χρήση του κοινόχρηστου χώρου, παρακαλούμε για την έγκαιρη ανταπόκρισή σας, ώστε ακολούθως η Υπηρεσία μας να εκδώσει τις σχετικές άδειες.

   Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που θα συνοδεύουν την υποβληθείσα αίτηση αναγράφονται στο σώμα αυτής, έντυπο της οποίας μπορείτε να εκτυπώσετε εδώ.

                                                                                                                         Από το Αρμόδιο Τμήμα                                                                                                                                

    Πληροφορίες στα τηλέφωνα:

  • Κουτσοσπύρου Μαρία, 2634-4-3-60111