Υποχρέωση Υποβολής Αιτήσεων Χρήσης Κοινόχρηστου Χώρου για Ανάπτυξη Τραπεζοκαθισμάτων Έτους 2021

Υποχρέωση Υποβολής Αιτήσεων Χρήσης Κοινόχρηστου Χώρου για Ανάπτυξη Τραπεζοκαθισμάτων Έτους 2021

    Α. Μετά την άρση αναστολής λειτουργίας των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, που θα ισχύσει από την ερχόμενη Δευτέρα, 3 Μαΐου, σας ενημερώνουμε ότι έχει ξεκινήσει η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων περί  χρήσης κοινόχρηστου χώρου για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων του τρέχοντος  έτους.

      Προς αποφυγή δυσλειτουργιών που σχετίζονται με την αυθαίρετη χρήση του κοινόχρηστου χώρου, παρακαλούμε για την έγκαιρη ανταπόκρισή σας, ώστε ακολούθως η Υπηρεσία μας να εκδώσει τις σχετικές άδειες.

      Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που θα συνοδεύουν την υποβληθείσα αίτηση αναγράφονται στο σώμα αυτής, έντυπο της οποίας μπορείτε να εκτυπώσετε εδώ.

   Β. Λαμβάνοντας υπόψη το Άρθρο 65 Ν. 4688/2020, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σας ενημερώνουμε ότι έχει αρχίσει η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων περί χορήγησης άδειας για κατάληψη ατελώς πρόσθετου κοινόχρηστου χώρου για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων  - πέραν του αναλογούντος και προβλεπόμενου στην άδεια χρήσης – και πάντως όχι πάνω από το διπλάσιο του χώρου της αρχικής παραχώρησης. Πατήστε εδώ για την εκτύπωση του σχετικού εντύπου.

                                                                                                                                                   

                                                                           Από το Αρμόδιο Τμήμα

    Πληροφορίες στα τηλέφωνο:

  •  2634-3-60111 (Κουτσοσπύρου Μαρία)

Για να κατεβάσετε την Ανακοίνωση πατήστε εδώ.