Υποχρέωση Υποβολής Αιτήσεων Χρήσης Κοινόχρηστου Χώρου για Ανάπτυξη Τραπεζοκαθισμάτων για το Έτος 2023

Υποχρέωση Υποβολής Αιτήσεων Χρήσης Κοινόχρηστου Χώρου για Ανάπτυξη Τραπεζοκαθισμάτων για το Έτος 2023

A. Σας ενημερώνουμε ότι έχει ξεκινήσει η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων περί  χρήσης κοινόχρηστου χώρου για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων του τρέχοντος έτους. Προς αποφυγή δυσλειτουργιών που σχετίζονται με την αυθαίρετη χρήση του κοινόχρηστου χώρου, παρακαλούμε για την άμεση ανταπόκρισή σας, ώστε ακολούθως το Τμήμα μας να εκδώσει τις σχετικές άδειες, αφού προηγουμένως καταβληθεί στην Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου μας το σχετικό για την κατάληψη του κοινόχρηστου χώρου ποσό, το οποίο, σύμφωνα με  την υπ’ αριθμ. 114/2020 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Ναυπακτίας (Α.Δ.Α.: ΩΦΦ8ΩΚΓ-ΖΥΠ), ανέρχεται σε ποσοστό 30% επί του ετήσιου τέλους, ενώ το υπόλοιπο ποσό του αναλογούντος τέλους επιμερίζεται και καταβάλλεται σε έως δύο (2) ισόποσες δόσεις, ύψους 35% έκαστη, για την καταληκτική ημερομηνία εξόφλησης των οποίων θα ενημερωθείτε εγκαίρως από την Yπηρεσία μας .

      Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που θα συνοδεύουν την υποβληθείσα αίτηση αναγράφονται στο σώμα αυτής, έντυπο της οποίας μπορείτε να εκτυπώσετε εδώ ( Word, Pdf  ).

Ειδικότερα όσον αφορά τα καταστήματα που βρίσκονται  επί των οδών: Κλεονίκου, Κανναβού, Σισμάνη & Φορμίωνος (εντός παραδοσιακού οικισμού Ναυπάκτου) παρακαλούνται να καταθέσουν άμεσα τις σχετικές αιτήσεις, ώστε να τις διαβιβάσουμε στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Αιτ/νίας & Λευκάδας, προκειμένου  να εκδώσει για όλα τα εν λόγω Κ.Υ.Ε. Απόφαση περί έγκρισης των όρων τοποθέτησης τραπεζοκαθισμάτων σε κοινόχρηστους χώρους που βρίσκονται εντός αρχαιολογικού χώρου αλλά εκτός του αιγιαλού – παραλίας χερσαίας ζώνης Δήμου Ναυπακτίας για το έτος 2023, που αποτελεί το αναγκαίο προαπαιτούμενο, για να σας χορηγήσουμε ακολούθως την αντίστοιχη άδεια περί παραχώρησης κοινόχρηστου χώρου για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων.  

Β.  Τέλος, σας ενημερώνουμε, λαμβάνοντας υπόψη το Άρθρο 65 Ν. 4688/2020, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ότι μπορείτε να υποβάλετε  αίτηση περί ατελoύς παραχώρησης  πρόσθετου κοινόχρηστου χώρου για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων  - πέραν του αναλογούντος και προβλεπόμενου στην άδεια χρήσης και πάντως όχι πάνω από το διπλάσιο του χώρου της αρχικής παραχώρησης – που θα ισχύει ως 31 Μαρτίου του τρέχοντος έτους. Πατήστε εδώ ( WordPdf  ) για την εκτύπωση του σχετικού εντύπου.

                                                                                                                              Από το Αρμόδιο Τμήμα

    Πληροφορίες στα τηλέφωνο:

  •  2634-3-60111 (Κουτσοσπύρου Μαρία)