Χορήγηση Υποτροφιών του Ιδρύματος Ανδρέα Γ. Τσάρα

Χορήγηση Υποτροφιών του Ιδρύματος Ανδρέα Γ. Τσάρα

Το Διοικητικό Συμβούλιο του κοινωφελούς  Ιδρύματος με την επωνυμία  <<Ίδρυμα υποτροφιών  ΑΝΔΡΕΑ Γ. ΤΣΑΡΑ >> με έδρα την Ναύπακτο, θα  χορηγήσει χωρίς διαγωνισμό, σύμφωνα με τον Οργανισμό του και την κείμενη Νομοθεσία δύο (2) υποτροφίες για συνέχιση σπουδών σε Ανώτερες ή Ανώτατες Σχολές της χώρας (Α.Ε.Ι. και Α.Τ.Ε.Ι.), σε ισάριθμους άρρενες πρωτοετείς φοιτητές αποφοίτους των Λυκείων Ναυπάκτου, (ένα (1)  άτομο για κάθε Λύκειο), πού έχουν καταγωγή από την επαρχία Ναυπακτίας, πτωχούς, έχοντες ήθος εξαίρετον και συγκεντρώνοντας μέσον όρον γενικής βαθμολογίας άριστα. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν απόφοιτοι με άριστα υπάρχει ευχέρεια για λίαν καλώς (βλέπε διακήρυξη).

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων ορίζεται η 25η Νοεμβρίου 2022.

Για την παραλαβή της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, που περιλαμβάνει τους ειδικότερους όρους και προϋποθέσεις, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να απευθύνονται  στο Ίδρυμα, οδός Γ. Αθανασιάδη – Νόβα αριθμός 1 Ναύπακτος, ή στο τηλέφωνο 2634-0-22980, ή στο e-mail: imnav@otenet.gr

                                                  

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

 

 

 

Ο ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΚΑΙ ΑΓΙΟΥ ΒΛΑΣΙΟΥ ΙΕΡΟΘΕΟΣ