Ψήφισμα για απόσυρση του πολυνομοσχεδίου «Μετονομασία της Ρ.Α.Ε. σε Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων, διεύρυνση του αντικειμένου της με αρμοδιότητες επί των υπηρεσιών ύδατος & της δια/σης αστικών αποβλήτων & ενίσχυση της υδατικής πολιτικής

Ψήφισμα για απόσυρση του πολυνομοσχεδίου «Μετονομασία της Ρ.Α.Ε. σε Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων, διεύρυνση του αντικειμένου της με αρμοδιότητες επί των υπηρεσιών ύδατος & της δια/σης αστικών αποβλήτων & ενίσχυση της υδατικής πολιτικής

Ψήφισμα για απόσυρση του πολυνομοσχεδίου «Μετονομασία της Ρ.Α.Ε. σε Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων, διεύρυνση του αντικειμένου της με αρμοδιότητες επί των υπηρεσιών ύδατος & της δια/σης αστικών αποβλήτων & ενίσχυση της υδατικής πολιτικής
Δείτε το σχετικό ψηφισμα εδώ.