3η Πρόσκληση για την Υποβολή Αιτήσεων Στήριξης προς Ένταξη στο Υπομέτρο 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας κατά τη Μεταβατική Περίοδο 2021 και 2022

3η Πρόσκληση για την Υποβολή Αιτήσεων Στήριξης προς Ένταξη στο Υπομέτρο 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας κατά τη Μεταβατική Περίοδο 2021 και 2022

Αναρτήθηκε στον Ιστότοπο του ΔΙΑΥΓΕΙΑ η 3η  Πρόσκληση για την Υποβολή Αιτήσεων Στήριξης προς Ένταξη στο υπομέτρο 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας κατά τη μεταβατική περίοδο 2021 και 2022.

Για να δειτε την Πρόσκληση πατήστε εδώ.