40η Εγκύκλιος του ΥΠ.ΕΣ στο Πλαίσιο της Ανάγκης Περιορισμού του Κορωνοϊού - Διενέργεια Selftest Εργαζομένων

40η Εγκύκλιος του ΥΠ.ΕΣ στο Πλαίσιο της Ανάγκης Περιορισμού του Κορωνοϊού - Διενέργεια Selftest Εργαζομένων

Αναρτήθηκε στον Ιστότοπο του ΔΙΑΥΓΕΙΑ η 40η Εγκύκλιος με τίτλο Μέτρα και Ρυθμίσεις στο Πλαίσιο της Ανάγκης Περιορισμού της Διασποράς του Κορωνοϊού η οποία περιέχει οδηγίες για τη Διενέργεια Selftest Εργαζομένων.

Για να κατεβάσετε την Εγκύκλιο πατήστε εδώ.