500.000 ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΣΤΟ ΤΡΙΚΟΡΦΟ

500.000 ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΣΤΟ ΤΡΙΚΟΡΦΟ

Ο Δήμος Ναυπακτίας ενημερώνει ότι, έργο ύψους 500.000 ευρώ που αφορά στη βελτίωση της αγροτικής οδοποιίας της Κοινότητας Τρικόρφου ΔΕ Χάλκειας εντάχθηκε στο Πρόγραμμα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020.

Η πρόταση «Διαμόρφωση, οδοστρωσία και βελτίωση Τεχνικών Αγροτικής Οδοποιίας στην ΤΚ Τρικόρφου» που υποβλήθηκε από τον Δήμο Ναυπακτίας και τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών τον Μάρτιο του 2022 εξασφαλίζει την κατάλληλη διαμόρφωση και βελτίωση της αγροτικής οδοποιίας στο Τρίκορφο διευκολύνοντας σημαντικά τις ασφαλείς μετακινήσεις των αγροτών, αλλά και των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής.

Ο Δήμαρχος κ.Βασίλης Γκίζας δήλωσε σχετικά: «Με τη χρηματοδότηση αυτή διασφαλίζουμε την εκτέλεση ενός σημαντικού και ουσιαστικού έργου για την καθημερινότητα των αγροτών μας. Το συγκεκριμένο έργο έρχεται σε συνέχεια της στήριξης του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών για την έγκριση πρόσθετου ποσού ύψους 400.000 ευρώ στο δήμο μας που αφορά στη συντήρηση και επισκευή του οδικού δικτύου της ΔΕ Ναυπάκτου. Ευχαριστώ τον πρώην Υπουργό κ.Σπήλιο Λιβανό, ο οποίος συνέβαλε και ως υπουργός, αλλά και στη συνέχεια, για την εξασφάλιση των χρηματοδοτήσεων αυτών».