Διαβούλευση επί των δημοσιευμένων εγγράφων της σύμβασης του διαγωνισμού «Κατασκευή Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων και Μονάδας Κομποστοποίησης Προδιαλεγμένων Βιοαποβλήτων 1ης και 4ης ΓΕΝ Αιτ/νίας»

Διαβούλευση επί των δημοσιευμένων εγγράφων της σύμβασης του διαγωνισμού «Κατασκευή Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων και Μονάδας Κομποστοποίησης Προδιαλεγμένων Βιοαποβλήτων 1ης και 4ης ΓΕΝ Αιτ/νίας»

Διαβούλευση επί των δημοσιευμένων εγγράφων της σύμβασης του διαγωνισμού «Κατασκευή Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων και Μονάδας Κομποστοποίησης Προδιαλεγμένων Βιοαποβλήτων 1ης και 4ης ΓΕΝ Αιτ/νίας»
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ NAΥΠΑΚΤΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ &
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
Π.Ε.Ο ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ
T.K 30300 ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ
Πληροφορίες: Νικήτας Πολύδωρος
Τηλ.: 26343-61201
E-mail: typdimou@otenet.gr

Ναύπακτος: 08/01/2020
Αρ. Πρωτ. 331

ΠΡΟΣ: Κάθε ενδιαφερόμενο

Θέμα: Διαβούλευση επί των δημοσιευμένων εγγράφων της σύμβασης του διαγωνισμού «Κατασκευή Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων και Μονάδας Κομποστοποίησης Προδιαλεγμένων Βιοαποβλήτων 1ης και 4ης ΓΕΝ Αιτ/νίας»

Σχετ.: Η αρ. 23857/27-12-2019 Διακήρυξη του διαγωνισμού «Κατασκευή Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων και Μονάδας Κομποστοποίησης Προδιαλεγμένων Βιοαποβλήτων 1ης και 4ης ΓΕΝ Αιτ/νίας»

Σύμφωνα με το άρθρο 20Α της ανωτέρω σχετικής διακήρυξης με θέμα «Διαβούλευση επί των δημοσιευμένων εγγράφων της σύμβασης» σας ενημερώνουμε ότι η διαβούλευση θα πραγματοποιηθεί την 13η Ιανουαρίου 2020 ώρα 10:00 π.μ. στο Δημοτικό Κτίριο του Ξενοδοχείου Ξενία (Θεμιστοκλή Αθανασιάδη Νόβα και Αρβανίτη, βορειοδυτική αίθουσα).

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Δ/ΝΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΠΟΛΥΔΩΡΟΣ ΝΙΚΗΤΑΣ