ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

 • Τσέλιος Σπυρίδων, Πρόεδρος | Δημοτικός Σύμβουλος 
 • Καλαβρουζιώτης Ανδρέας του Χρήστου, Αντιπρόεδρος | Πολίτης (ΔΕ Αντιρρίου)
 • Καλαβρυζιώτης Ανδρέας, Δημοτικός Σύμβουλος
 • Γουρζής Σπυρίδων, Δημοτικός Σύμβουλος
 • Μαραγκού Μαρία, Πολίτης 
 • Τηλιγάδα Βασιλική, Πολίτης 
 • Θωμοπούλου Μαρία, Ανθ/ρχος – Εκπρόσωπος Α’ Λιμενικού Τμήματος Ναυπάκτου

 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

 • Καραδήμας Χαράλαμπος, Δημοτικός Σύμβουλος
 • Σιαμαντάς Γεώργιος, Δημοτικός Σύμβουλος
 • Γούλας Γεώργιος, Δημοτικός Σύμβουλος
 • Τριανταφύλλου Δήμητρα, Πολίτης 
 • Δρόσου Τριανταφυλλιά, Πολίτης
 • Μαλλάς Παναγιώτης, Πολίτης (ΔΕ Αντιρρίου)
 • Πολύζου Βασιλική, Αρχ/στης – Εκπρόσωπος Α’ Λιμενικού Τμήματος Ναυπάκτου