Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ναυπάκτου – 27/6/2019

Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ναυπάκτου – 27/6/2019

Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ναυπάκτου – 27/6/2019
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ
ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ

Ναύπακτος 26-06-2019
Αριθ. Πρωτ. 534

ΠΡΟΣ
Τα μέλη του Δ.Σ.
• Ασημακόπουλος Γεώργιος, Αντιπρόεδρος Δ.Σ.
• Σμπούκης Βασίλειος
• Λομβαρδέα Παναγιώτη α/α
• Ζιαμπάρα Μαρία
• Τσέλιος Σπυρίδων
• Διοικητή Ανθ/ρχο Ά/Λ Τ Ναυπάκτου κα. Θωμοπούλου Μαρία

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Δήμαρχο Ναυπακτίας κ. Λουκόπουλο Παναγιώτη

ΘΕΜΑ: «Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ναυπάκτου».

Την Πέμπτη 27-6-2019 και ώρα 13:00 να προσέλθετε να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Ξενία σε έκτακτη συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 95 & 234 του Ν. 3463/06 (ΦΕΚ 114/8-6-2006) και του άρθρου 67 του N.3852/2010 και με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Λήψη απόφασης επί αιτήσεως κας Κάτσενου Γεωργίας για παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης χώρου Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Αντιρρίου για τη χρονική περίοδο από 01-06-2019 έως 30-09-2019 και για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων, ομβρελών ημέρας κλπ. και σύμφωνα με τις διατάξεις της ΕΔ 8321.6/2012 του Υ.Π.Α.Α.Ν , Ν.4607/2019 & συναφών διατάξεων & νόμων.
2. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήσεως της ένωσης με την επωνυμία «Ελληνικά Καλώδια Α.Ε.-Foulgor A.E.» για προσωρινή παραχώρηση χρήσης χώρου στο Αντίρριο για την χρησιμοποίηση του ως Εργοτάξιο.
3. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήσεως Δήμου Ναυπακτίας για παραχώρηση χρήσης χώρου ( Δημόσια Κτήματα ΒΚ 229 , Β283 & Β 290 στην περιοχή Γριμπόβου Ναυπάκτου),προκειμένου να διοργανώσει την εμποροπανήγυρη του έτους 2019.
4. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήσεως κ. Μακρή Παναγιώτη (καραγκιοζοπαίχτης-ζωγράφος) «Μαύρο Θέατρο της Πάτρας» για παραχώρηση χρήσης χώρου στην περιοχή παραλία Γριμπόβου το Σάββατο 6 Ιουλίου από ώρες 19:00 -22:30 μ. μ καθώς και την Πλαζ Ναυπάκτου (Ψανή) το Σάββατο 17 Αυγούστου από ώρες 19:00 -22 :30 μ. μ. για την πραγματοποίηση παραστάσεων Καραγκιόζη.
5. Λήψη απόφασης επί του υπ΄αρίθμ. 3113.6/39937/2019 εγγράφου ΥΝ&ΝΠ ΓΓΛΛΠ&ΝΕ ΓΔΛΛΠ&ΝΕ ΔΛΠ ΤΜΗΜΑ ΄Γ περί συμπλήρωσης του άρθρου 9 της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ναυπάκτου και του Δήμου Ναυπακτίας για το έργο :«Σύνταξη Γεωτεχνικής Μελέτης και Μελέτης Θεμελίωσης Τουριστικού Λιμένα Ναυπάκτου»
6. Λήψη Απόφασης περί ανάθεσης Γεωτεχνικής Μελέτης Τουριστικού Καταφυγίου στο Γρίμποβο Ναυπάκτου
7. Λήψη Απόφασης περί ανάθεσης Μελέτης Θεμελίωσης Τουριστικού Καταφυγίου στο Γρίμποβο Ναυπάκτου

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΦΡΑΓΚΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ