Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ναυπάκτου – 10/6/2019

Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ναυπάκτου – 10/6/2019

Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ναυπάκτου – 10/6/2019
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ
ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ

Ναύπακτος 06-06-2019
Αριθ. Πρωτ. 492

ΠΡΟΣ
Τα μέλη του Δ.Σ.
• Ασημακόπουλος Γεώργιος, Αντιπρόεδρος Δ.Σ.
• Σμπούκης Βασίλειος
• Λομβαρδέα Παναγιώτη α/α
• Ζιαμπάρα Μαρία
• Τσέλιος Σπυρίδων
• Διοικητή Ανθ/ρχο Ά/Λ Τ Ναυπάκτου κα. Θωμοπούλου Μαρία

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Δήμαρχο Ναυπακτίας κ. Λουκόπουλο Παναγιώτη

ΘΕΜΑ: «Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ναυπάκτου».

Την Δευτέρα 10-6-2019 και ώρα 14:00 να προσέλθετε να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Ξενία σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 95 & 234 του Ν. 3463/06 (ΦΕΚ 114/8-6-2006) και του άρθρου 67 του N.3852/2010 και με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2019
2. Λήψη απόφασης επί αιτήσεως Τσιακούμης Αλέξανδρος & ΣΙΑ Ε.Ε. για παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης χώρου Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Ναυπάκτου για τη χρονική περίοδο από 06-06-2019 έως 31-12-2019 και για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων, ομβρελών ημέρας κλπ. και σύμφωνα με τις διατάξεις της ΕΔ 8321.6/2012 του Υ.Π.Α.Α.Ν , Ν.4607/2019 & συναφών διατάξεων & νόμων.
3. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήσεως κας Ράϊκου Φωτεινής για τη μετατόπιση περιπτέρου που βρίσκεται στην ΔΚ Ναυπάκτου του Δ. Ναυπακτίας και συγκεκριμένα επί της οδού Ιλ. Τζαβέλα αρ. 25.
4. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήσεως κ. Ξανάλατου Λάμπρου σχετικά με τη δυνατότητα μεταφοράς των δυο τελευταίων ξύλινων παραδοσιακών σκαφών σε σημείο του λιμένα που να προστατεύονται από τις καιρικές συνθήκες και τις φθορές από ατυχήματα συγκρούσεων από άλλα σκάφη.
5. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήσεως Αφοί Πασίση Α.Ε. για παραχώρηση θέσης στάθμευσης μπροστά ή πλησίον του ξενοδοχείου ΝΑFS HOTEL στη Ναύπακτο βάση του Ν.4582/2018 και λοιπών διατάξεων.
6. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήσεως Ομόνοιας Ναυπάκτου περί εγκρίσεως διοργάνωσης και παραχώρησης χρήσης χώρου για την διεξαγωγή του Τουρνουά.
7. Συζήτηση και λήψη απόφασης για τον καθορισμό διαδρομής ζωήλατων οχημάτων
8. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήσεως του οργανισμού «Το χαμόγελο του παιδιού» για παραχώρηση χρήσης χώρου στην περιοχή παραλίας Ψανής.

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΦΡΑΓΚΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ