Δωρεάν ασύρματο δίκτυο για τους δημότες και τους επισκέπτες της Ναυπάκτου

Δωρεάν ασύρματο δίκτυο για τους δημότες και τους επισκέπτες της Ναυπάκτου

Δωρεάν ασύρματο δίκτυο για τους δημότες και τους επισκέπτες της Ναυπάκτου
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
Ναύπακτος, Τ.Κ. 303 00
t: 26343 60149
e: press@nafpaktos.gr
Ναύπακτος, 31.1.2020

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Δωρεάν ασύρματο δίκτυο για τους δημότες και τους επισκέπτες της Ναυπάκτου

Δωρεάν ασύρματο δίκτυο έχουν στη διάθεσή τους δημότες και επισκέπτες της Ναυπάκτου, στο πλαίσιο του Προγράμματος WiFi for Europe (WiFi4EU) και της ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας για την «Κοινωνία του Gigabit 2025», που υλοποιεί η Ευρωπαϊκή Ένωση σε συνεργασία με τα Κράτη-Μέλη.
Ο Δήμος Ναυπακτίας, ως δικαιούχος του έργου, εξασφάλισε χρηματοδότηση για την προμήθεια και εγκατάσταση του απαιτούμενου εξοπλισμού, ύψους 15.000,00 ευρώ.
Αναλυτικότερα, η πρωτοβουλία WiFi4EU αποσκοπεί στην παροχή υψηλής ποιότητας πρόσβασης στο διαδίκτυο για τους πολίτες και τους επισκέπτες όλων των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω σημείων δωρεάν ασύρματης πρόσβασης (Wi-Fi) σε δημόσιους χώρους, όπως πχ. δημόσια κτήρια. Το έργο προβλέπει την υλοποίηση δικτύου ασύρματης ευρυζωνικής πρόσβασης αποτελούμενου από πολυσημειακές (Point to Multipoint) ζεύξεις, όπως και ζεύξεις σημείο προς σημείο (Point to Point), επιτυγχάνοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο την κάλυψη σημείων (κέντρων δημόσιας ζωής) που έχουν επιλεγεί από τον κάθε Δήμο και τα οποία βρίσκονται σε υπαίθριους χώρους.
Στην Ναύπακτο, υπάρχουν τρεις ζώνες κάλυψης (HotZone) στις περιοχές Λιμάνι Ναυπάκτου, Παραλία Γριμπόβου και Παραλία Ψανής, οι οποίες απαρτίζονται συνολικά από 10 νησίδες κάλυψης (HotSpots/Access Points). Τα σημεία Ασύρματης Πρόσβασης που υλοποιούν οι νησίδες κάλυψης έχουν εγκατασταθεί:
1. στο Κτήριο ΚΕΠ Ναυπάκτου (Παραλία Γριμπόβου)
2. στο Κτήριο Ναυπατικού Ομίλου (Παραλία Γριμπόβου)
3. στο Κτήριο «Ναυπακτία» (Λιμάνι)
4. στο Κτήριο Τσώνη (Παραλία Ψανής)
5. στο Κτήριο Αντλιοστασίου ΔΕΥΑΝ (Παραλία Ψανής – Φλοίσβος)

Σημειώνεται ότι, αποτελεί στόχο του Δήμου Ναυπακτίας η σταδιακή εγκατάσταση σημείων πρόσβασης σε όλο το εύρος του.