Εισηγητική έκθεση Γ΄ τριμήνου του έτους 2019 για την εκτέλεση του προϋπολογισμού

Εισηγητική έκθεση Γ΄ τριμήνου του έτους 2019 για την εκτέλεση του προϋπολογισμού

Εισηγητική έκθεση Γ΄ τριμήνου του έτους 2019 για την εκτέλεση του προϋπολογισμού
Κατεβάστε την σχετική απόφαση της οικονομική επιτροπής εδώ.
Κατεβάστε την σχετική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ναυπακτίας εδώ.