ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

 

Δημοτικό Κατάστημα Αντιρρίου
t: 26340 31200 | f: 2634031889

Δημοτικό Κατάστημα Αποδοτίας
t: 26343 60500

Δημοτικό Κατάστημα Πλατάνου
t: 26343 60600 | f: 2634061227

Δημοτικό Κατάστημα Πυλλήνης
t: 26343 60700

Δημοτικό Κατάστημα Χάλκειας
t: 26343 60810

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Διεύθυνση: Δημαρχείο, ισόγειο | Ιλ.Τζαβέλα 37, Ναύπακτος, 303 00

f: 26343 60116 | e: info@nafpaktos.gr

 

ΠΑΥΛΟΧΡΗΣΤΟΥ ΡΟΥΛΑ | t: 26343 60102

ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗt: 26343 60105
 

ΚΟΤΡΩΝΙΑΣ ΘΩΜΑΣ | t: 26343 60406
Αρμοδιότητες: Επί του συνόλου των θεμάτων της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος

 

ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΣΩΚΡΑΤΗΣ | t: 26340 38295
Αρμοδιότητες:
 Επί του συνόλου των θεμάτων της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και του Αυτοτελούς Τμήματος  Αδειοδοτήσεων, ρύθμισης Εμπορικών δραστηριοτήτων και  Απασχόλησης

 

ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | t: 
Αρμοδιότητες: Επί του συνόλου των θεμάτων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και του Αυτοτελούς Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής και Διαφάνειας.

 

ΤΡΑΧΥΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | t: 26343 60811
Αρμοδιότητες:
 Τις κατά τόπο για τη Δημοτική Ενότητα Χάλκειας και συγκεκριμένα:
α) Την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη δημοτική ενότητα.
β) Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική ενότητα.
γ) Τη μέριμνα για τη διατήρηση του εξοπλισμού, που βρίσκεται στη δημοτική ενότητα, σε κατάσταση καλής λειτουργίας.
δ)  Τη συνεργασία με τους Προέδρους των κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.
στ) Τη μέριμνα  για την εξυπηρέτηση και ενημέρωση των πολιτών για θέματα της δημοτικής ενότητας.
ζ) Την εποπτεία και έλεγχο για τη διαφύλαξη των υλικών και περιουσιακών στοιχείων.

 

ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | t: 
Αρμοδιότητες: 

A) Επί του συνόλου των θεμάτων της Διεύθυνσης Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Κοινωνικών Υποθέσεων καθώς και της τέλεσης πολιτικών γάμων.

Β) Κατά τόπο για τη Δημοτική Ενότητα Αποδοτίας και συγκεκριμένα:
α) Την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη δημοτική ενότητα.
β) Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική ενότητα.
γ) Τη μέριμνα για τη διατήρηση του εξοπλισμού, που βρίσκεται στη δημοτική ενότητα, σε κατάσταση καλής λειτουργίας.
δ)  Τη συνεργασία με τους Προέδρους των κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.
στ) Τη μέριμνα  για την εξυπηρέτηση και ενημέρωση των πολιτών για θέματα της δημοτικής ενότητας.
ζ) Την εποπτεία και έλεγχο για τη διαφύλαξη των υλικών και περιουσιακών στοιχείων.

 

ΚΟΥΚΟΥΝΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | t: 26343 60123
Αρμοδιότητες:

Α) Επί του συνόλου των θεμάτων της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών.

Β) Τις κατά τόπο αρμοδιότητες για τη Δημοτική Ενότητα Πλατάνου και συγκεκριμένα:
α) Την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη δημοτική ενότητα.
β) Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική ενότητα.
γ) Τη μέριμνα για τη διατήρηση του εξοπλισμού, που βρίσκεται στη δημοτική ενότητα, σε κατάσταση καλής λειτουργίας.
δ)  Τη συνεργασία με τους Προέδρους των κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.
στ) Τη μέριμνα  για την εξυπηρέτηση και ενημέρωση των πολιτών για θέματα της δημοτικής ενότητας.
ζ) Την εποπτεία και έλεγχο για τη διαφύλαξη των υλικών και περιουσιακών στοιχείων.

 

ΚΑΡΑΔΗΜΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (Άμισθος Αντιδήμαρχος) | t: 
Αρμοδιότητες: Τις κατά τόπο για τη Δημοτική Ενότηση Αντιρρίου και συγκεκριμένα:
α) Την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη δημοτική ενότητα.
β) Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική ενότητα.
γ) Τη μέριμνα για τη διατήρηση του εξοπλισμού, που βρίσκεται στη δημοτική ενότητα, σε κατάσταση καλής λειτουργίας.
δ)  Τη συνεργασία με τους Προέδρους των κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.
στ) Τη μέριμνα  για την εξυπηρέτηση και ενημέρωση των πολιτών για θέματα της δημοτικής ενότητας.
ζ) Την εποπτεία και έλεγχο για τη διαφύλαξη των υλικών και περιουσιακών στοιχείων.

 

Ο Δήμος Ναυπακτίας, για την καλύτερη εξυπηρέτηση των δημοτών του, από 1η Αυγούστου 2012, έχει θέσει σε λειτουργία την Υπηρεσία του Δήμου «Γραφείο του Δημότη».

Στην υπηρεσία αυτή μπορούν να καλούν με αστική χρέωση όλοι οι δημότες μας και να γνωστοποιούν στο Γραφείο του Δημότη οποιοδήποτε αίτημά τους χρειάζεται άμεση αντιμετώπιση (λάμπες, λακκούβες, σκουπίδια κλπ).

Το Γραφείο του Δημότη είναι ο κύριος δέκτης τέτοιων τηλεφωνικών αιτημάτων.

Η διαδικασία που ακολουθείται έχει τη μορφή:

 • Τηλεφωνική λήψη του Αιτήματος από το Γραφείο του Δημότη.
 • Προώθηση του Αιτήματος στην αρμόδια Διεύθυνση του Δήμου.
 • Απάντηση/Ενημέρωση του Δημότη για τη διεκπεραίωση ή την πορεία εξέλιξης του Αιτήματός του.

 

Διεύθυνση: Δημαρχείο, 1oς όροφος | Ιλ. Τζαβέλα 37, Ναύπακτος, 303 00

Τηλεφωνικό Κέντρο: 15199

ΚΑΝΕΛΛΟΥ ΑΘΗΝΑ t: 26343 60149 | e: dimotis@nafpaktos.gr

 

Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ναυπάκτου, Ν.Π.Δ.Δ. ιδρύθηκε με το Προεδρικό Διάταγμα 317/11-11-2003.  Η έναρξη λειτουργίας με την αριθμ. 22416/2855/4-3-13 έλαβε χώρα με διαπιστωτική πράξη της Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου και – Δυτικής Ελλάδος και Ιονίου.

Αρμοδιότητές του είναι η Διοίκηση και διαχείριση στις Ζώνες Λιμένος Ναυπάκτου και Αντιρρίου

 

Διεύθυνση: Πλατεία Λιμένος, Ναύπακτος, 303 00

e: limennafpakt@yahoo.gr

 

Πρόεδρος: ΤΣΕΛΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | t: 26340 26522

 

 

Περιλαμβάνει τα ακόλουθα Τμήματα:

Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής και Παιδείας

Τμήμα Παιδικών-Βρεφονηπιακών Σταθμών

Τμήμα Πολιτισμού και Τουρισμού

 

Διεύθυνση: Οδός Θεμιστοκλή Νόβα 16 (Β' και Γ' όροφος), Ναύπακτος, 303 00 Ναύπακτος 

 

Αντιδήμαρχος: ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | t: 26340 38341 

Προϊστάμενος Διεύθυνσης Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Κοινωνικών Υποθέσεων: ΠΑΠΑΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | t: 26340 38340 

Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Κοινωνικών Υποθέσεων: ΣΜΠΟΥΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | t: 26340 38630, f: 26340 21673ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Προϊσταμένη: ΣΜΠΟΥΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ t: 26340 38630 
ΠΟΛΥΖΩΗ ΓΑΤΕΑ ΣΤΑΜΑΤΑ | t: 26340 38631 
ΑΜΠΛΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | t: 26340 38633 
ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ | t: 26340 38634 

 

ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Προϊσταμένη: ΚΩΣΤΗ ΙΩΑΝΝΑ t: 26340 38634 
ΧΡΙΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | t: 26340 38636 
ΠΑΠΑΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | t: 26340 38637

ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | t: 26340 38646

 

 

ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

 • ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΧΑΡΟΥΛΑ | t: 26340 38638
 • ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ | t: 26340 38641
 • ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | t: 26340 38644
 • ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ | t: 26340 38645
 • ΠΛΟΥΜΗ ΜΑΡΙΑ | t: 26340 38641
 • ΣΙΑΜΑ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ | t: 26340 38643
 • ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | t: 26340 38642
 • ΧΑΜΗΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ | t: 26340 38638
 • ΧΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ | t: 26340 38644

 

Περιλαμβάνει τα ακόλουθα Τμήματα:

 • Τμήμα Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας
 • Τμήμα Καθαριότητας και Ανακύκλωσης
 • Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων

 

Διεύθυνση: πρώην Δημαρχείο Αντιρρίου, Αντιρρίο, 300 20

t: 26343 60432 

 

Αντιδήμαρχος: ΚΟΤΡΩΝΙΑΣ ΘΩΜΑΣ | t: 2634360406        

Γραμματεία: ΦΟΥΝΤΖΟΥΛΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | t: 2634360406         
            

Διευθυντής: ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | t: 26343 60432

Πρωτόκολλο: ΣΚΑΛΙΩΤΗ ΚΑΝΕΛΛΙΑ | t: 26343 60424, f: 26343 60408

 

ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ            

Προϊστάμενος: ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | t: 26343 60432   
ΣΚΑΛΙΩΤΗ ΚΑΝΕΛΛΙΑ | t: 26343 60424
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | t: 26343 60422    
ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | t:            

 

ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ             

Προϊστάμενος: ΖΟΡΜΠΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | t: 26343 60431            
ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | t: 
26343 60423         

 

ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

Προϊσταμένη: ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | t: 26343 60417        
ΜΠΙΝΙΑΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | t: 26343 60417

 

ΤΜΗΜΑ Η/Μ 

Προϊστάμενος: ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ | t: 2634361205       
ΜΙΧΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ | t: 
26343 61214         
ΡΑΠΤΗ ΙΩΑΝΝΑ | t: 
2634361207  

Περιλαμβάνει τα ακόλουθα Τμήματα:

 • Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης, Ληξιαρχείου και Αλλοδαπών
 • Τμήμα Διοικητική Μέριμνας και Ανθρώπινου Δυναμικού
 • Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων
 • Τμήμα ΚΕΠ

 

Διεύθυνση: Δημαρχείο, Ιλ. Τζαβέλα 37, Ναύπακτος, 303 00

t: 2634360100 | f: 2634360118

 

Αντιδήμαρχος: ΚΟΥΚΟΥΝΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | t: 26343 60123

Διευθυντής: ΜΗΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | t: 26343 60104
     

   

ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ 

Προϊστάμενος: ΠΑΠΠΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | t: 26343 60136  | e: cpapas@nafpaktos.gr
Ληξιαρχείο: ΚΩΤΑΝΤΟΥΛΑ-ΗΠΕΙΡΩΤΗ ΕΥΑ | t: 26343 60154
Δημοτολόγιο: ΤΣΟΥΚΑΛΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | t: 26343 60112, f: 26343 60115

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Προϊσταμένη: ΓΙΑΝΝΙΚΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | t: 26343 60113
ΝΤΕΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | t: 26343 60157
ΠΟΤΣΙΟΥ ΟΛΓΑ t: 26343 60137

      

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ (Τ.Υ.Π.Ο.)

Προϊσταμένη: ΧΩΡΑΦΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | t: 26343 60143
                                                             | t: 26340 60160
ΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟΥ ΠΟΛΥΞΕΝΗ | t: 26343 60109

ΚΑΝΕΛΛΟΥ ΑΘΗΝΑ | t: 26343 60149

 

Στο Δήμο Ναυπακτίας λειτουργούν έξι Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών ( ΚΕΠ ). Το ωράριο λειτουργίας του ΚΕΠ 0687 Ναυπακτίας της Δημοτικής Ενότητας Ναυπάκτου είναι καθημερινά 8:00-20:00 και Σάββατο 8:00-14:00 και των υπολοίπων πέντε ΚΕΠ από Δευτέρα έως Παρασκευή από 07:30-15:30.

Στα ΚΕΠ τού Δήμου Ναυπακτίας ο πολίτης μπορεί:
Να ενημερωθεί και να πληροφορηθεί για τις ενέργειες πού απαιτούνται για την διεκπεραίωση διοικητικών υποθέσεων.
Να καταθέσει αιτήσεις για την διεκπεραίωση υποθέσεών του από τις υπηρεσίες του Δήμου Ναυπακτίας των άλλων Δήμων και του Δημοσίου για όσες περιπτώσεις με κοινές αποφάσεις του Υπουργού Εσωτερικών και του κατά περίπτωση αρμοδίου Υπουργού καθορίζονται οι διαδικασίες πού θα διεκπεραιώνονται μέσω των ΚΕΠ.
Την διακίνηση των αιτήσεων αναλαμβάνει το ΚΕΠ το οποίο παραλαμβάνει και την απάντηση και έχει την ευθύνη ειδοποίησης του αιτούντα για παραλαβή.

Οι πιο συνηθισμένες διαδικασίες πού μπορεί ο πολίτης να διεκπεραιώσει στα ΚΕΠ είναι:

 • Θεώρηση γνησίου υπογραφής
 • Επικύρωση φωτοαντιγράφων
 • Χορήγηση πιστοποιητικού γέννησης και οικογενειακής κατάστασης
 • Χορήγηση ληξιαρχικής πράξης γέννησης γάμου θανάτου
 • Χορήγηση αντιγράφου ποινικού μητρώου γενικής χρήσης και πιστοποιητικών από τα Πρωτοδικεία
 • Χορήγηση Α.Μ.Κ.Α-μεταβολή
 • Χορήγηση δελτίου μετακίνησης ΑΜΕΑ με τα μέσα μαζικής μεταφοράς
 • Χορήγηση κάρτας πολιτισμού
 • Χορήγηση αρχικής αναβολής κατάταξης λόγω σπουδών
 • Έκδοση πιστοποιητικού στρατολογικής κατάστασης τύπου Α (πλήρες)
 • Έκδοση δελτίου ,τουρισμός για όλους ,ΕΟΤ
 • Έκδοση Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης Ασθένειας
 • Έκδοση πιστοποιητικού σπουδών
 • Έκδοση βεβαίωσης περί μη οφειλής ΤΑΠ
 • Εγγραφή στα Δημοτολόγια
 • Άνοιγμα οικογενειακής μερίδας
 • Υποβολή αίτησης συμμετοχής στο πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού, εκδρομών και δωρεάν παροχής βιβλίων του ΟΓΑ/ΛΑΕ
 • Συμπλήρωση Δελτίου Απογραφής Στρατευσίμων.

Στα ΚΕΠ του Δήμου Ναυπακτίας για την διευκόλυνση των δημοτών διατίθενται έντυπα αιτήσεων κατά το άρθρο 3 παράγραφος 3 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας,(ν.2690/1999).

ΚΕΠ 0770 ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ (Δ.Ε. ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ)
Διεύθυνση : Οδός  Δημοκρατίας
Τ.Κ. : 30020
Δήμος / Περιοχή : ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ
Νομός : ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
Τηλέφωνο : 2634031200
Fax: 2634031889
E-Mail: d.antirriou@kep.gov.gr

Ωράριο Λειτουργίας: Δευτέρα – Παρασκευή από 07:30 πμ έως 15:30 μμ

Υπηρετούντες υπάλληλοι

1. Κατσούδα Ευσταθία του Αθαν. ( Π.Ε. Διεκπ. Υποθ. Πολιτών)
2. Παπαδοπουλου Μαρία του Αθαν. ( Π.Ε. Διεκπ. Υποθ. Πολιτών)

ΚΕΠ 0134 ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ (Δ.Ε. ΑΠΟΔΟΤΙΑΣ)
Διεύθυνση : Άνω Χώρα
Τ.Κ. : 30023
Δήμος / Περιοχή : ΑΠΟΔΟΤΙΑΣ
Νομός : ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
Τηλέφωνο : 2634360508
Fax: 2634360509
E-Mail: d.apodotias@kep.gov.gr

Ωράριο Λειτουργίας: Δευτέρα – Παρασκευή από 07:30 πμ έως 15:30 μμ

Υπηρετούντες υπάλληλοι

1. Τσουκαλά Σταυρούλα του Νικ.. ( Τ.Ε. Διεκπ. Υποθ. Πολιτών)
2. Κοτρώτσου Αλεξάνδρα του Κων. ( Δ.Ε. Διεκπ. Υποθ. Πολιτών)

ΚΕΠ 0687 ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
Διεύθυνση : ΚΑΘΟΔΟΥ ΔΩΡΙEΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑ ΓΡΙΜΠΟΒΟΥ 1
Τ.Κ. : 30300
Δήμος / Περιοχή : ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ
Νομός : ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
Τηλέφωνο : 26340 38255-256
Fax: 2634029955
E-Mail: d.nafpaktou@kep.gov.gr

Ωράριο Λειτουργίας: Δευτέρα – Παρασκευή από 08:00 πμ έως 20:00 μμ
Σάββατο από 08:00 πμ έως 14:00 μμ

Υπηρετούντες υπάλληλοι

1. Κοτσανάς Δημήτριος. ( Π.Ε. 1 Πρ/νος ΚΕΠ Δήμου Ναυπακτίας)
2. Κατσιγιάννη Παρασκευή του Βας. ( Π.Ε. Δ.Υ. Αναπλ. Πρ/νη ΚΕΠ Δ. Ναυπακτίας)
3. Παπανδρέου Γεώργιος του Χαρ. ( Π.Ε. Διεκπ. Υποθ. Πολιτών)
4. Χρυσανθοπούλου Γεωργία του Κων. ( Π.Ε. Διεκπ. Υποθ. Πολιτών)
5. Δημοπούλου Μαρία του Φωτίου ( Π.Ε. Διεκπ. Υποθ. Πολιτών)

ΚΕΠ 0261 ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ (Δ.Ε, ΠΛΑΤΑΝΟΥ)
Διεύθυνση : ΠΛΑΤΑΝΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
Τ.Κ. : 30022
Δήμος / Περιοχή : ΠΛΑΤΑΝΟΥ
Νομός : ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
Τηλέφωνο : 2634360613
Fax: 2634360616
E-Mail: d.platanou@kep.gov.gr

Ωράριο Λειτουργίας: Δευτέρα – Παρασκευή από 07:30 πμ έως 15:30 μμ

Υπηρετούντες υπάλληλοι

Αγλαΐτσα Μπακατσιά του Θεοδώρου ( Δ.Ε. Διεκπ. Υποθ. Πολιτών)

ΚΕΠ 0780 ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ (Δ.Ε. ΠΥΛΛΗΝΗΣ)
Διεύθυνση : ΣΙΜΟΣ
Τ.Κ. : 30026
Δήμος / Περιοχή : ΠΥΛΛΗΝΗΣ
Νομός : ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
Τηλέφωνο : 2634360700
Fax: 2634360710
E-Mail: d.pyllinis@kep.gov.gr

Ωράριο Λειτουργίας: Δευτέρα – Παρασκευή από 07:30 πμ έως 15:30 μμ

Υπηρετούντες υπάλληλοι
1. Καραγιάννη Ελένη του Χρήστου ( Τ.Ε. Διεκπ. Υποθ. Πολιτών)

ΚΕΠ 0890 ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ (Δ.Ε. ΧΑΛΚΕΙΑΣ)
Διεύθυνση : ΓΑΛΑΤΑΣ
Τ.Κ. : 30014
Δήμος / Περιοχή : ΧΑΛΚΕΙΑΣ
Νομός : ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
Τηλέφωνο : 2631041491
Fax: 2631041491
E-Mail: d.halkeias@kep.gov.gr

Ωράριο Λειτουργίας: Δευτέρα – Παρασκευή από 07:30 πμ έως 15:30 μμ

Υπηρετούντες υπάλληλοι

Βασιλική Αναγνωστοπούλου του Νικ. ( Τ.Ε. Διεκπ. Υποθ. Πολιτών)

Η Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Ναυπακτίας (ΦΕΚ 1692/ 29-07-2011, Τεύχος Β’) προήλθε από την μετατροπή της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Αθλητισμού & Νεολαίας του πρώην Δήμου Ναυπάκτου. Στην νέα αναβαθμισμένη μορφή της προστέθηκαν στις αρμοδιότητές της και τα προγράμματα κοινωνικής μέριμνας «Βοήθεια στο Σπίτι», λειτουργία του «ΚΔΑΠ-ΜΕΑ» και «ΚΔΑΠ».

 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

ΚΑΥΚΙΑ ΑΝΔΡΙΑΝΗ (ΑΝΤΑ), Πρόεδρος | Πολίτης 

ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Αντιπρόεδρος | Δημοτικός Σύμβουλος 

ΚΑΡΑΔΗΜΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, Δημοτικός Σύμβουλος

ΣΙΑΜΑΝΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Δημοτικός Σύμβουλος

ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ, Πολίτης

ΚΕΧΑΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, Πολίτης

ΧΑΡΟΣ ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ, Πολίτης

ΘΕΟΔΟΣΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ, Εκπρόσωπος του Κοινωνικού Φορέα «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΜΕΑ ΓΟΝΕΩΝ & ΦΙΛΩΝ  “ ΑΛΚΥΟΝΗ”

ΠΟΛΥΓΕΝΗ ΜΑΡΙΑ, Εκπρόσωπος των εργαζομένων της  ΚΕΔΝ
 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

ΖΟΡΜΠΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Δημοτικός Σύμβουλος

ΤΣΕΛΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ, Δημοτικός Σύμβουλος

ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Δημοτικός Σύμβουλος

ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Πολίτης

ΒΛΑΧΑΚΗ ΠΟΛΥΞΕΝΗ, Πολίτης

ΕΛΕΥΘΕΡΑΚΗ ΘΕΟΔΩΡΑ, Πολίτης

ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Πολίτης

ΑΝΔΡΟΝΙΑΔΗ ΕΥΤΥΧΙΑ, Εκπρόσωπος του Κοινωνικού Φορέα «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΜΕΑ ΓΟΝΕΩΝ & ΦΙΛΩΝ  “ ΑΛΚΥΟΝΗ”

ΣΑΤΛΑΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, Εκπρόσωπος των εργαζομένων της  ΚΕΔΝ

 

Διεύθυνση: E.O. ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ-ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ (Κόμβος Περιφερειακού), Παλαιοπαναγιά Ναυπάκτου, Ναύπακτος, 303 00
t: 26340 38111 | f: 26340 38552

Διεύθυνση ΚΔΑΠ-ΜΕΑ: Αθανασιάδη Νόβα 67, Ναύπακτος, 303 00
t: 26340-24626 | f: 26340-38552
e: dkeanafpaktias@gmail.com

Περιλαμβάνει τα ακόλουθα Τμήματα:

 • Τμήμα Προϋπολογισμού και Λογιστηρίου
 • Τμήμα Εσόδων και Περιουσίας
 • Τμήμα Προμηθειών και Αποθηκών
 • Τμήμα Ταμείου

 

Διεύθυνση: Κοζώνη, Ναύπακτος, 303 00

 

Αντιδήμαρχος: ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΣΩΚΡΑΤΗΣ t: 2634038624                    

Διευθύντρια: ΚΟΥΚΟΥΝΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | t: 2634038297, 2634021163, f: 2634021933             
            

 

ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ

Προϊστάμενος: ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | t: 26340 38544         
ΚΑΡΤΣΑΚΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | t: 26340 38549         
ΚΑΛΠΑΚΙΩΡΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | t: 26340 38548
            

ΤΜΗΜΑ ΤΑΜΕΙΟΥ            

Προϊστάμενος - ΦΟΥΣΕΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | t: 26340 38541         
Πληρωμές Ενταλμάτων - ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ | t: 2634038540            
Εισπράκτορας - Πληροφορίες Οφειλών - ΒΕΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | t: 26340 38543     

 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ         

Προϊσταμένη: ΚΟΥΚΟΥΝΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ t: 2634038290
ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | t: 2634038299         
            

 

ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ 

Προϊστάμενος: ΜΑΚΚΟΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ | t: 26340 38620
ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΘΑ | t: 26340 38622
ΚΥΡΙΤΣΗ ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ | t: 26340 38623  
ΜΙΧΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | t: 26340 38623
ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ | t: 26340 38624
ΑΝΑΓΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΚΟΣ | t: 2634038621

 

 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΖΟΡΜΠΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Πρόεδρος | Δημοτικός Σύμβουλος Δ.Ναυπακτίας 

ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ, Αντιπρόεδρος | Δημοτικός Σύμβουλος Δ.Δωρίδος

ΣΙΑΜΑΝΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Δημοτικός Σύμβουλος Δ.Ναυπακτίας

ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Δημοτικός Σύμβουλος Δ.Ναυπακτίας

 

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΖΟΡΜΠΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Πρόεδρος ΕΕ

ΚΟΤΡΩΝΙΑΣ ΘΩΜΑΣ, Αντιπρόεδρος ΕΕ

ΣΙΑΜΑΝΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Τακτικό Μέλος ΕΕ

ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Αναπληρωματικό Μέλος ΕΕ

 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Πρόεδρος | Δημοτικός Σύμβουλος 

ΜΙΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Αντιπρόεδρος | Πολίτης 

ΔΟΥΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ, Πολίτης

ΜΑΡΑΓΚΟΥ ΜΑΡΙΑ, Δ/ντρια 3ου Δημοτικού Σχολείου

ΜΕΝΤΖΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ, Πολίτης

ΕΛΕΥΘΕΡΑΚΗ ΘΕΟΔΩΡΑ, Πολίτης

ΣΠΑΘΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ, Πολίτης

ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Πολίτης

ΔΗΜΗΤΡΕΛΛΟΥ ΕΛΕΝΗ, Πολίτης

ΧΑΡΑΚΙΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Πολίτης

ΔΟΥΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Δ/ντης Δημοτικού Σχολείου Ξηροπηγάδου

ΤΣΙΡΙΜΩΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Δ/ντης 6ου Δημοτικού Σχολείου Ναυπάκτου

ΜΙΧΑΛΑΡΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ, Προϊσταμένη 3ου Νηπιαγωγείου Ναυπάκτου

ΛΩΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Εκπρόσωπος Ένωσης Γονέων και Κηδεμόνων

 

 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, Πολίτης

ΠΑΤΟΥΧΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ, Πολίτης

ΤΡΙΚΚΑ ΦΩΤΕΙΝΗ, Πολίτης

ΚΟΓΓΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ, Πολίτης

ΒΛΑΧΑΚΗ ΠΟΛΥΞΕΝΗ, Πολίτης

ΛΑΒΙΔΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ, Πολίτης

ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ, Πολίτης

ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ, Πολίτης

ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, Πολίτης

ΜΑΚΑΝΤΑΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Πολίτης

ΜΑΛΛΑ ΜΑΡΙΑ, Πολίτης

ΜΟΥΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ, Δ/ντης Δημοτικού Σχολείου Λυγιά

ΦΟΥΝΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Δ/ντης 1ου Δημοτικού Σχολείου Ναυπάκτου

ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ, Προϊσταμένη 5ου Νηπιαγωγείου Ναυπάκτου

ΛΩΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Εκπρόσωπος Ένωσης Γονέων και Κηδεμόνων

 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Πρόεδρος | Δημοτικός Σύμβουλος

ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Αντιπρόεδρος | Πολίτης

ΣΙΚΩΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, Πολίτης

ΒΛΑΧΑΚΗ ΠΟΛΥΞΕΝΗ , Πολίτης  

ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ, Πολίτης

ΜΠΛΑΝΑ ΘΕΟΔΩΡΑ, Πολίτης

ΜΠΙΤΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Πολίτης

ΠΑΤΣΙΟΥ ΙΩΑΝΝΑ, Δ/ντρια 1ου ΕΠΑΛ

ΜΠΕΚΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ, Δ/ντης 2ου Γυμνασίου Ναυπάκτου

ΤΣΕΡΠΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Εκπρόσωπος Ένωσης Γονέων και Κηδεμόνων

ΠΟΛΥΔΩΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Εκπρόσωπος μαθητικής κοινότητας

 
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, Πολίτης

ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ, Πολίτης

ΚΟΓΓΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ, Πολίτης

ΠΕΛΕΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Πολίτης

ΚΑΛΑΒΡΟΥΖΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Πολίτης

ΕΥΘΥΜΙΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ, Πολίτης

ΣΜΠΟΥΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ, Πολίτης

ΠΙΤΣΙΑΚΚΑΣ ΠΕΤΡΟΣ, Δ/ντης 2ου ΓΕΛ

ΤΕΦΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ, Δ/ντης 1ου Γυμνασίου Ναυπάκτου

ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, Εκπρόσωπος Ένωσης Γονέων και Κηδεμόνων

 

Περιλαμβάνει τα ακόλουθα Τμήματα:

 • Τμήμα Τεχνικών Έργων, Μεταφορών και Συγκοινωνιών
 • Τμήμα Πολεοδομίας και Σχεδίου Πόλεως

 

     

Διεύθυνση: πρώην Δημαρχείο Αντιρρίου, Αντίρριο, 300 20

t: 26343 60430 | f: 2634360408

 

Αντιδήμαρχος: ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | t:          
            
Αν.Διευθύντρια: ΣΕΡΕΜΕΤΗ ΛΑΜΠΡΙΝΗ | t: 26343 60401 

Πρωτόκολλο: ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | t: 26343 60405        
     


            
ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ 

Προϊστάμενος: ΛΑΟΥΡΔΕΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | t: 26343 61216             
Πρωτόκολλο: ΚΑΥΚΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | t: 2634360413          
ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | t:            
                       
 

ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ             
Προϊσταμένη: ΝΤΟΥΣΙΚΟΥ ΗΛΙΑΝΝΑ | t: 26343 60415              
Πρωτόκολλο: ΝΤΖΙΦΑ ΕΛΕΝΗ | t: 2634361215       
            

 

ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Προϊστάμενος: ΝΤΟΥΣΙΚΟΥ ΗΛΙΑΝΑ | t: 26343 60415                   
ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ | t: 26343 60407               
                                                    | t: 26343 60429 

 

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Προϊσταμένη: ΣΕΡΕΜΕΤΗ ΛΑΜΠΡΙΝΗ   |  t: 26343 60401      
ΒΕΛΑΩΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |  t: 2634360426  
ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΥ ΕΥΗ | t: 26343 60418         
ΛΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | t: 26343 60428           
ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΕΙΡΗΝΗ | t: 26343 60425       
ΜΟΥΡΟΥΤΟΓΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑNΤΙΝΟΣ | t: 26343 60420
ΤΡΑΪΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ | t: 26343 60419   

ΜΠΑΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | t: 26343 60402          
Πρωτόκολλο: ΚΑΥΚΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | t: 2634360413          

 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΠΕΤΣΙΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | t: 26343 60414   

 

   

Περιλαμβάνει τα ακόλουθα Γραφεία:

 • Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Ανάπτυξης
 • ΤΠΕ (Τεχνολογιών Πληροφορίας & Επικοινωνίας)
 • Διαφάνειας

 

Διεύθυνση: Δημαρχείο, Α' όροφος, Ιλ.Τζαβέλα 37, Ναύπακτος, 303 00

t: 2634360120, f: 2634024360

 

Προϊστάμενος:  ΠΑΛΙΑΤΣΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | t: 2634361210 | e: tpaliatsas@nafpaktos.gr
                             

 

Περιλαμβάνει τα ακόλουθα Γραφεία:

 • Αγροτικής Παραγωγής-Κτηνοτροφίας-Αλιείας
 • Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων
 • Απασχόλησης

 

Διεύθυνση: Δημαρχείο, Α' όροφος, Ιλ.Τζαβέλα 37, Ναύπακτος, 303 00

f: 26343 60118

 

Προϊσταμένη: ΚΟΥΤΣΟΣΠΥΡΟΥ ΜΑΡΙΑ | t: 26343 60111