Ξεκίνησε η διαγωνιστική διαδικασία του Βιολογικού Καθαρισμού Άνω Χώρας – Διαβούλευση με τη συμμετοχή των ενδιαφερόμενων εταιρειών

Ξεκίνησε η διαγωνιστική διαδικασία του Βιολογικού Καθαρισμού Άνω Χώρας – Διαβούλευση με τη συμμετοχή των ενδιαφερόμενων εταιρειών

Ξεκίνησε η διαγωνιστική διαδικασία του Βιολογικού Καθαρισμού Άνω Χώρας – Διαβούλευση με τη συμμετοχή των ενδιαφερόμενων εταιρειών
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Ναύπακτος, Τ.Κ. 303 00
t: +30 26343 60161
e: press@nafpaktos.gr

Ναύπακτος, 9.7.2020

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ξεκίνησε η διαγωνιστική διαδικασία του Βιολογικού Καθαρισμού Άνω Χώρας
Διαβούλευση με τη συμμετοχή των ενδιαφερόμενων εταιρειών

Ο Δήμος Ναυπακτίας ενημερώνει ότι έχει ήδη ξεκινήσει η διαγωνιστική διαδικασία του έργου «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων (βιολογικός καθαρισμός) Άνω Χώρας», προϋπολογισμού 967.741,94 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ).
Σήμερα, Πέμπτη, 9 Ιουλίου 2020, στο πλαίσιο της Α’ φάσης, πραγματοποιήθηκε Διαβούλευση στην Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου Ναυπακτίας, στο κτήριο της Αιτωλικής Αναπτυξιακής. Σε αυτή συμμετείχαν ο Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος κ.Θωμάς Κοτρωνιάς, ο Διευθυντής της Υπηρεσίας Περιβάλλοντος κ.Νικήτας Πολύδωρος, ο Προϊστάμενος του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων κ.Παύλος Αγγελόπουλος, ο Τεχνικός Σύμβουλος του έργου και οι εκπρόσωποι των εταιρειών που έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον, όπως προβλέπεται από τη διαδικασία. Κατά τη διάρκεια της Διαβούλευσης ετέθησαν αρκετά ερωτήματα από τους συμμετέχοντες, αρκετά εκ των οποίων θα απαντηθούν και ηλεκτρονικά λίαν προσεχώς.
Αξίζει να σημειωθεί ότι το έργο του βιολογικού καθαρισμού Άνω Χώρας είχε ενταχθεί σε χρηματοδότηση το 2011. Το εν λόγω αφορά συγκεκριμένα στην κατασκευή της εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων, που περιλαμβάνει και τα εξής έργα: μονάδα προεπεξεργασίας με compact, δεξαμενή εξισορρόπησης-αντλιοστάσιο ανύψωσης, μονάδα βιολογικής επεξεργασίας, μονάδα απολύμανσης με χλωρίωση, φρεάτιο εξόδου-αγωγό διάθεσης, μονάδα αφυδάτωσης ιλύος, οικίσκο εξοπλισμού και εξυπηρέτησης εγκατάστασης, περίφραξη και άλλα έργα εξυπηρέτησης. Επιπλέον, στην εργολαβία περιλαμβάνεται και η εκπόνηση μελέτης εφαρμογής, καθώς και κάθε εργασία ή προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού, η οποία είναι απαραίτητη για την άρτια και αποτελεσματική λειτουργία του έργου.