Κυρώσεις σε όσους εγκαταλείπουν κλαδιά και βαρέα απορρίμματα

Κυρώσεις σε όσους εγκαταλείπουν κλαδιά και βαρέα απορρίμματα

Κυρώσεις σε όσους εγκαταλείπουν κλαδιά και βαρέα απορρίμματα
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
Ναύπακτος, Τ.Κ. 303 00
t: +30 26343 60149
e: press@nafpaktos.gr
Ναύπακτος, 19.3.2020

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Κυρώσεις σε όσους εγκαταλείπουν κλαδιά και βαρέα απορρίμματα
Ειδικά διαμορφωμένος χώρος στο Σκα για την απόθεσή τους

Την τρέχουσα περίοδο, καταγράφεται το φαινόμενο αρκετοί δημότες να προβαίνουν σε αποκλαδώσεις και καθαρισμούς των χωραφιών και των οικοπέδων τους και στη συνέχεια να εγκαταλείπουν τα κλαδιά και κάθε λογής βαρέα απορρίμματα σε κάθε πιθανό σημείο. Οι ενέργειες αυτές σαφώς και δεν τιμούν εμάς τους ίδιους, αλλά ταυτόχρονα δείχνουν έλλειψη κατανόησης της εξαιρετικά δύσκολης περιόδου που διανύουμε.

Ο Δήμος Ναυπακτίας ζητά την κατανόηση όλων. Τα μέσα που έχει στη διάθεσή του δεν επαρκούν για την περισυλλογή του μεγάλου όγκου των συγκεκριμένων απορριμμάτων. Για το λόγο αυτό, έχει διαμορφωθεί χώρος με ειδικούς κάδους στην περιοχή του Σκα, έναντι του ΚΤΕΛ Αιτωλοακαρνανίας. Οι δημότες θα πρέπει να φροντίζουν ώστε οι ίδιοι να μεταφέρουν τα συγκεκριμένα απορρίμματα στο σημείο, προκειμένου από εκεί να οδηγούνται στη συνέχεια σε κομποστοποίηση ή ανακύκλωση.

Σε περίπτωση που συνεχιστεί το φαινόμενο, θα ενεργοποιηθεί η διαδικασία επιβολής κυρώσεων.