Ανακοίνωση για λαϊκή αγορά

Ανακοίνωση για λαϊκή αγορά

Ανακοίνωση για λαϊκή αγορά
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ,
ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
& ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Ναύπακτος, 31/03/2020

ΠΡΟΣ: -Παραγωγούς & Επαγγελματίες Πωλητές
Λαϊκών Αγορών του Δήμου μας.

– Kαταναλωτικό Κοινό.

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

(A) Λαμβάνοντας υπόψη την υπ’ αριθμ. 33652/27-03-2020 (A.Δ.Α.:6ΧΔΣ46ΜΤΛΡ-ΧΟΚ) εγκύκλιο του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, με την οποία, μεταξύ άλλων, δίνονται διευκρινίσεις ως προς την προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας των κλάδων των λαϊκών αγορών της παρ. 9 του άρθρου 2 του Ν. 4497/2017 (ΦΕΚ ) – για προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας – που εμπεριέχουν μετακίνηση από Περιφέρεια σε Περιφέρεια, σε όλη την Επικράτεια, από τη Δευτέρα, 23 Μαρτίου 2020, έως και το Σάββατο, 25 Απριλίου 2020, επισημαίνονται τα ακόλουθα:

1. Από της δημοσιεύσεως της Κ.Υ.Α Β 988/22-03-2020 απαγορεύεται προσωρινώς η δραστηριότητα στις λαϊκές αγορές της παραγράφου 9 του άρθρου 2 του Ν. 4497/2017 (ΦΕΚ ) των κλάδων μόνο για τους οποίους απαιτείται μετακίνηση από Περιφέρεια σε Περιφέρεια.

2. Οι δραστηριοποιούντες στους ως άνω κλάδους, μπορούν να διαθέτουν /πωλούν τα προϊόντα τους σε κάθε άλλο πεδίο της αγοράς, όπως στις Κεντρικές Λαχαναγορές, σε σούπερ μάρκετ, σε οπωροπωλεία σε όλη την επικράτεια κ.λ.π.

3. Η άδεια παραγωγού είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με το φυσικό πρόσωπο, τα προϊόντα που παράγει και πωλεί (άρθρα 2 και 13 Ν. 4497/2017), καθώς και τον τόπο παραγωγής τους. Ως εκ τούτου, καθ’ όλη την διάρκεια ισχύος των μέτρων, θεωρείται δεδομένη η αναστολή δραστηριότητας του κατόχου της άδειας των κλάδων που ορίζονται στην Κ.Υ.Α. Β 988/22-03-2020 στους χώρους των λαϊκών αγορών.
Παράδειγμα: «Παραγωγός από την Βοιωτία που κατέχει άδεια πώλησης σε λαϊκή αγορά της Αττικής, μπορεί να πουλήσει τα προϊόντα σε επιχειρήσεις της Κεντρικής Αγοράς Αθηνών, σε οπωροπωλεία της Αττικής, σε άλλους επαγγελματίες ανά την Επικράτεια αλλά απαγορεύεται να δραστηριοποιηθεί στις λαϊκές αγορές της Αττικής για τις οποίες έχει αδειοδοτηθεί, έως ότου αρθούν τα περιοριστικά μέτρα».

4. Οι ρυθμίσεις του άρθρου πρώτου της Κ.Υ.Α Β 943/20-03-2020 ενισχύθηκαν με τις απαιτήσεις της Κ.Υ.Α. Β 988/22-03-2020, προκειμένου να αυξηθούν τα μέτρα περιορισμού του κορωνοϊού COVID-19 σε μαζικούς χώρους και να αποτραπεί η διασπορά του στο σύνολο των περιφερειών της χώρας.

(B) Με την Κ.Υ.Α Β 943/20-03-2020 μεταξύ των άλλων ρυθμίσεων, ανεστάλη η δραστηριότητα πώλησης βιομηχανικών ειδών της κατηγορίας Ε΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 17 του Ν. 4497/2017. Ως εκ τούτου, η δραστηριοποίηση σε κλάδους, όπως η πώληση καλλωπιστικών φυτών, χώματος και πολλαπλασιαστικού υλικού, που προβλέπονται στον εν λόγω νόμο, πραγματοποιείται κανονικά και εφόσον ο Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας δεν εμπίπτει στις διατάξεις της Κ.Υ.Α Β 915/17-03-2020. Η δραστηριότητα όλων των κλάδων γίνεται σύμφωνα με το άρθρο πρώτο της Κ.ΥΑ. Β 988/22-03-2020 και των λοιπών διατάξεων για τον περιορισμό του κορωνοϊού COVID-19 στη χώρα.
Ta aνωτέρω αναφερόμενα ισχύουν έως ότου υπάρξει νεότερη απόφαση. Επισημαίνεται ότι η απόφαση για την πλήρη αναστολή λειτουργίας λαϊκών αγορών λαμβάνεται από την Κυβέρνηση και το Υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων.-

Από το Αρμόδιο Τμήμα