ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΛΑΪΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2019

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΛΑΪΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2019

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΛΑΪΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2019
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΟΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ
ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΕΜΠ/ΚΩΝ ΔΡΑΣΤ/ΤΩΝ
& ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
Ταχ. Δ/νση: Ιλ. Τζαβέλα 37
Τ.Κ.: 303 00 – Ναύπακτος
Τηλ.: 26343-60149
Fax : 26343-60118

Ναύπακτος 01/08/2019

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΛΑΪΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2019

Η Λαϊκή Αγορά Ναυπάκτου κατά το μήνα ΑΥΓΟΥΣΤΟ θα λειτουργεί ως εξής:

□ Το Σάββατο 03-08-2019 δυτικά της πόλεως έμπροσθεν 2ου Γυμνασίου.

□ Το Σάββατο 10-08-2019 ανατολικά της πόλεως στην περιοχή Σκα.

□ Το Σάββατο 17-08-2019 στο κέντρο έμπροσθεν της Βιβλιοθήκης.

□ Το Σάββατο 24-08-2019 δυτικά της πόλεως έμπροσθεν 2ου Γυμνασίου.

□ Το Σάββατο 31-08-2019 ανατολικά της πόλεως στην περιοχή Σκα.

Από το Αρμόδιο Τμήμα