Παραλήφθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο Ναυπακτίας η μελέτη για τη συντήρηση, αποκατάσταση και ανάδειξη του κάστρου της Ναυπάκτου.

Παραλήφθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο Ναυπακτίας η μελέτη για τη συντήρηση, αποκατάσταση και ανάδειξη του κάστρου της Ναυπάκτου.

Παραλήφθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο Ναυπακτίας η μελέτη για τη συντήρηση, αποκατάσταση και ανάδειξη του κάστρου της Ναυπάκτου.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
Ναύπακτος τ.κ. 303 00
Τηλ.: 26343 60102
Fax: 26343 60116
e-mail: info@nafpaktos.gr

Ναύπακτος 17-04-2019

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Άλλο ένα βήμα για την ανάδειξη της καστρούπολης.

Παραλήφθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο Ναυπακτίας η μελέτη για τη συντήρηση, αποκατάσταση και ανάδειξη του κάστρου της Ναυπάκτου.

Με 600.000 ευρώ θα γίνει η αποκατάσταση και η ανάδειξή του.

Κατά την συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ναυπακτίας, τη Δευτέρα 15 Απριλίου 2019, παραλήφθηκε το Υποέργο 1 με τίτλο «Προτάσεις Συντήρησης, Αποκατάστασης και Ανάδειξης των Οχυρώσεων της Ναυπάκτου». Πρόκειται για το πρώτο από τα τρία υποέργα που εκπονούνται στα πλαίσια της Β’ Φάσης του ερευνητικού προγράμματος με τίτλο «Αναγνώριση, Τεκμηρίωση, Καταγραφή και Προτάσεις για την Ανάδειξη και Προστασία του Ιστορικού Οικισμού Ναυπάκτου», που υλοποιείται βάσει της προγραμματικής σύμβασης πολιτισμικής ανάπτυξης η οποία έχει υπογραφεί μεταξύ του Δήμου Ναυπακτίας, του Πανεπιστημίου Πατρών, του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Το Υποέργο Ι, που ολοκληρώθηκε και παραδόθηκε εμπρόθεσμα στο Δήμο Ναυπακτίας, περιλάμβανε τη σχεδιαστική αποτύπωση και την ιστορική τεκμηρίωση της αρχιτεκτονικής μεγάλου τμήματος των οχυρώσεων της Ναυπάκτου. Συγκεκριμένα, το σύνολο σχεδόν των τειχών που βρίσκονται εντός της πόλης (όπως φαίνεται και στις παρακάτω εικόνες των αποτελεσμάτων του έργου) μελετήθηκε διεξοδικά από την επιστημονική ομάδα του ερευνητικού προγράμματος, η οποία προχώρησε στην εκπόνηση πρότυπων προτάσεων αποκατάστασης και ανάδειξης του σημαντικότατου αυτού μνημείου, η αναστήλωση του οποίου έχει υποβληθεί στο πρόγραμμα LEADER και αναμένεται σύντομα η αξιολόγηση της πρότασης. Το έργο πρόκειται υλοποιηθεί από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Αιτωλοακαρνανίας και Λευκάδας και ο προϋπολογισμός του είναι 600.000 ευρώ.

Επιστημονική Ομάδα Ερευνητικού Προγράμματος:
Επιστημονικός Υπεύθυνος:
Σταύρος Μαμαλούκος, Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος Αρχιτεκτόνων Παν/μίου Πατρών
Κύριος Ερευνητής:
Μιχαήλ Παπαβαρνάβας, Αρχιτέκτων, υποψήφιος διδάκτωρ UCL (Bartlett SoA, London)

Βοηθοί Ερευνητές Υποέργου Ι:
Καλλιόπη Σακκελαροπούλου, απόφοιτη Τμήματος Αρχιτεκτόνων Παν/μίου Πατρών, μεταπτυχιακή φοιτήτρια ETH (DArch, Zürich)
Κωνσταντίνος Δούκας, προπτυχιακός φοιτητής Τμήματος Αρχιτεκτόνων Παν/μίου Πατρών

Γραμματειακή υποστήριξή:
Όλγα Κουνιάκη, Διοικητική Υπάλληλος Τμήματος Αρχιτεκτόνων Παν/μίου Πατρών