Σύγκληση Οικονομικής Επιτροπής – 3/3/2020

Ημ/νία Τέλεσης: 
03/03/2020 - 14:15
Παρατηρήσεις: 

Σύγκληση Οικονομικής Επιτροπής – 3/3/2020
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Πληρ.: Παυλοχρήστου Σπυριδούλα
Δ/νση: Ιλ. Τζαβέλα 37, Ναύπακτος 30300
Τηλ:2634360110
FAX: 2634360121

ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 28-2-2020
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 4306

ΠΡΟΣ
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

ΘΕΜΑ: «Σύγκληση Οικονομικής Επιτροπής»

Σας προσκαλούμε, την Τρίτη 3-3-2020 και ώρα 14:15 να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα (οδός Ιλ. Τζαβέλλα 37), για να συνεδριάσουμε σε Τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Εισήγηση για λήψη απόφασης Ο.Ε για το άγονο του διαγωνισμού για την εκμίσθωση ακινήτου της Κοινότητας Γαβρολίμνης για την λειτουργία του ως καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος.
2. Απόφαση επί αιτήματος κ. Κων/νου Μπανιά.
3. Απόφαση επί αιτήματος της ΟΕ “Αφοί Πολιτόπουλοι ΟΕ”.
4. Απόφαση επί αιτήματος της ΟΕ ” Μελαχρής Αθανάσιος και ΣΙΑ ΟΕ”.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Γκίζας Βασίλειος