Σύγκληση Οικονομικής Επιτροπής – 10/3/2020

Ημ/νία Τέλεσης: 
10/03/2020 - 14:15
Παρατηρήσεις: 

Σύγκληση Οικονομικής Επιτροπής – 10/3/2020
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Πληρ.: Παυλοχρήστου Σπυριδούλα
Δ/νση: Ιλ. Τζαβέλα 37, Ναύπακτος 30300
Τηλ:2634360110
FAX:2634360121
ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 6-3-2020
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 4707

ΠΡΟΣ
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

ΘΕΜΑ: «Σύγκληση Οικονομικής Επιτροπής»

Σας προσκαλούμε, την Τρίτη 10-3-2020 και ώρα 14:15 να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα (οδός Ιλ. Τζαβέλλα 37), για να συνεδριάσουμε σε Τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Ανάκληση της αριθ. 49/2020 απόφασης Ο.Ε. και εκ νέου Έγκριση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την υπηρεσία «Καθαρισμός εδαφικών εκτάσεων για πυροπροστασία, καθαρισμό κοιμητηρίων, καθαρισμού κοινοχρήστων χώρων των Δ.Ε. Ναυπάκτου, Αντιρρίου, Χάλκειας», έγκριση μελέτης και τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση των όρων διακήρυξης του διαγωνισμού.
2. Ανάκληση της αριθ. 50/2020 απόφασης Ο.Ε. και εκ νέου Έγκριση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την υπηρεσία «Καθαρισμός εδαφικών εκτάσεων για πυροπροστασία, καθαρισμό κοιμητηρίων, καθαρισμού κοινοχρήστων χώρων των Δ.Ε. Αποδοτίας, Πλατάνου, Πυλήνης», έγκριση μελέτης και τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση των όρων διακήρυξης του διαγωνισμού.
3. Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 203 του Ν. 4555/2018 και του άρθρου 14 του Ν.4625/2019 για τη διοργάνωση των εκδηλώσεων για την επέτειο της 25ης Μαρτίου έτους 2020.
4. Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 203 του Ν. 4555/2018 και του άρθρου 14 του Ν.4625/2019 για τη συνδιοργάνωση του Δήμου Ναυπακτίας με την Παπαχαραλάμπειο Βιβλιοθήκη Ναυπάκτου δημιουργικών δράσεων.
5. Απαλλαγή υπολόγου και έγκριση απόδοσης λογαριασμών.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Γκίζας Βασίλειος