Σύγκληση Οικονομικής Επιτροπής – 16/3/2020

Ημ/νία Τέλεσης: 
16/03/2020 - 14:15
Παρατηρήσεις: 

Σύγκληση Οικονομικής Επιτροπής – 16/3/2020
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Πληρ.: Παυλοχρήστου Σπυριδούλα
Δ/νση: Ιλ. Τζαβέλα 37, Ναύπακτος 30300
Τηλ:2634360110
FAX: 2634360121
ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 12-3-2020
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 5217

ΠΡΟΣ
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

ΘΕΜΑ: «Σύγκληση Οικονομικής Επιτροπής»

Σας προσκαλούμε, την Δευτέρα 16-3-2020 και ώρα 14:15 να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα (οδός Ιλ. Τζαβέλλα 37), για να συνεδριάσουμε σε Τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού με σύναψη συμβάσεων
μίσθωσης έργου με κάλυψη της δαπάνης από τους Κεντρικούς αυτοτελείς
πόρους για το έτος 2020 -ΠΕ Ιατρός (Παιδίατρος) για τους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου.
2. Πρόσληψη έκτακτου προσωπικού Ι.Δ.Ο.Χ. με κάλυψη της δαπάνης
από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους, στα πλαίσια του προγραμματισμού
προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου
για το έτος 2020.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Γκίζας Βασίλειος