Δια περιφοράς συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ναυπακτίας – 23/3/2020

Ημ/νία Τέλεσης: 
23/03/2020 - 11:00
Παρατηρήσεις: 

Δια περιφοράς συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ναυπακτίας – 23/3/2020
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Πληρ.: Παυλοχρήστου Σπυριδούλα
Δ/νση: Ιλ. Τζαβέλα 37, Ναύπακτος 30300
Τηλ:2634360110
FAX: 2634360121
ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 20-3-2020
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 5652

ΠΡΟΣ
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

ΘΕΜΑ: «Δια περιφοράς συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ναυπακτίας»

Καλείστε την Δευτέρα 23-3-2020 και ώρα 11:00 στην πραγματοποίηση δια περιφοράς Συνεδρίασης σύμφωνα με το υπ’αρ.18318/13-3-2020 έγγραφο ΥΠ.ΕΣ., την αριθμ.55/11-3-2020 ΦΕΚ-Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, και τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Άσκηση Προσφυγής κατά της υπ’αρ.22264/24-2-2020 Απόφασης Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, ΔΕ & Ιονίου.
2. Mαταίωση διαγωνισμού για προμήθεια γάλακτος δικαιούχων υπαλλήλων Δήμου για το έτος 2019.
3. Έκδοση εντάλματος προπληρωμής για την αντιμετώπιση δαπάνης τελών ΚΤΕΟ οχημάτων του Δήμου.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Γκίζας Βασίλειος