Δια περιφοράς συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ναυπακτίας – 31/3/2020

Ημ/νία Τέλεσης: 
31/03/2020 - 11:00
Παρατηρήσεις: 

Δια περιφοράς συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ναυπακτίας – 31/3/2020
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Πληρ.: Παυλοχρήστου Σπυριδούλα
Δ/νση: Ιλ. Τζαβέλα 37, Ναύπακτος 30300
Τηλ:2634360110
FAX: 2634360121
ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 27-3-2020
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ:5844

ΠΡΟΣ
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

ΘΕΜΑ: «Δια περιφοράς συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ναυπακτίας»

Καλείστε την Τρίτη 31-3-2020 και ώρα 11:00 στην πραγματοποίηση δια περιφοράς Συνεδρίασης σύμφωνα με το υπ’αρ.18318/13-3-2020 έγγραφο ΥΠ.ΕΣ., την αριθμ.55/11-3-2020 ΦΕΚ-Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, και τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου τετράμηνης διάρκειας για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή άλλων πρόσκαιρων αναγκών (έκτακτων αναγκών) της Δ/νσης Περιβάλλοντος.
2. Έγκριση 1ου Πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού και αξιολόγησης, για την προμήθεια φρέσκου γάλακτος δικαιούχων υπαλλήλων Δήμου Ναυπακτίας για ένα (1) έτος .
3. Εξέταση αιτήματος Δημητρίου Κάκαβου.
4. Εξέταση αιτήματος Κων/νου Βλάχου.
5. Εξέταση αιτήματος Ηλία Αντωνίου.
6. Εξέταση αιτήματος εταιρείας LEMCO IKE.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής