Δια περιφοράς συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Ναυπακτίας – 3/4/2020

Ημ/νία Τέλεσης: 
03/04/2020 - 11:00
Παρατηρήσεις: 

Δια περιφοράς συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Ναυπακτίας – 3/4/2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Πληρ.: Σταυρούλα-Μαρία Χωραφά
Δ/νση: Ιλ. Τζαβέλα 37, Ναύπακτος 30300
Τηλ:2634360143-160
FAX: 2634360121

ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 30-3-2020
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 5935

Π Ρ Ο Σ
Τα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Ενταύθα

ΘΕΜΑ: «Δια περιφοράς συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Ναυπακτίας»

Καλείστε την Παρασκευή 3-4-2020 και ώρα 11:00 στην πραγματοποίηση δια περιφοράς Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής σύμφωνα με την αριθμ.55/11-3-2020 ΦΕΚ-Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, το υπ’αρ.18318/13-3-2020 έγγραφο ΥΠ.ΕΣ, και τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.4555/18 με το εξής θέμα ημερήσιας διάταξης:

• Εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής σχετικά με την υπόδειξη της νέας θέσης του υπό μετατόπιση περιπτέρου της αδειούχου Θύματος Πολέμου Ράϊκου Φωτεινής, χας Κωνσταντίνου, που βρίσκεται στην Δ.Κ. Ναυπάκτου – Δ.Ε. Ναυπάκτου του Δ.Ναυπακτίας και συγκεκριμένα επί της οδού Ιλάρχου Τζαβέλα αρ. 25.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Ιωάννης Παπαιωαννίδης

Επισυναπτόμενο Αρχείο: 
Αρχείο σχετικό έγραφο