Κατεπείγουσα δια περιφοράς συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ναυπακτίας – 2/4/2020

Ημ/νία Τέλεσης: 
02/04/2020 - 13:00
Παρατηρήσεις: 

Κατεπείγουσα δια περιφοράς συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ναυπακτίας – 2/4/2020
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Πληρ.: Σπυριδούλα Παυλοχρήστου
Δ/νση: Ιλ. Τζαβέλα 37, Ναύπακτος 30300
Τηλ:2634360110
FAX: 2634360121
ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 2-4-2020
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ:6083

ΠΡΟΣ
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

ΘΕΜΑ: «Κατεπείγουσα δια περιφοράς συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ναυπακτίας»

Καλείστε την Πέμπτη 2-4-2020 και ώρα 13:00 στην πραγματοποίηση κατεπείγουσας δια περιφοράς Συνεδρίασης σύμφωνα με το υπ’αρ.18318/13-3-2020 έγγραφο ΥΠ.ΕΣ., την αριθμ.55/11-3-2020 ΦΕΚ-Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, και τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18 με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

• Παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας αποσφράγισης προσφορών και κοινοποίησης του καταλόγου συμμετεχόντων για το έργο “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΔΙΑΛΕΓΜΕΝΩΝ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 1ΗΣ ΚΑΙ 4ΗΣ ΓΕΝ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ».

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Γκίζας Βασίλειος